28
jul

0

Vaksinasjon, del 1: Barnevaksinasjon

Vaksinere eller ikke vaksinere Med lite kunnskap, blir man lett offer for manipulasjon Når jeg nå kaster meg ut i debatten om vaksinering, vil jeg straks gjøre rede for et par viktige ting: 1. Jeg skiller tydelig mellom vaksinering av barn kontra voksne 2. Barnevaksinasjonsprogram i fjerne strøk har jeg få innvendinger imot 3. Personlig […]

23
jul

0

Sommerens giftige nytelse

Nrk, dagsrevyen 22.juli: Sprøytemidler virker ikke lenger! Sprøytemidler er kjemikalier / kjemiske plantevernmidler som brukes i stor målestokk i Norsk landbruk, dette med hensikt for å drepe skadedyr, ugress eller sopp. Sprøytemidler virker etter hensikten. De dreper effektivt skadevolderne i åker, mark og eng, – men åjjjsann – virker ikke giften lenger? For med øket […]

19
jul

0

Helsenerden – Stine Røthing

Biologen, som er overdrevent interessert i mat, kropp og helse. Nerden Stine Røthing, det er meg. Hun som er langt over gjennomsnittet opptatt av biologi, typisk bedreviter og irriterende belærende når det gjelder mat, kropp, sykdom og helse. Jeg er garantert litt slitsomt for de av mine nærmeste som ikke akkurat er så voldsomt opptatt […]