Grunnmedisin på Sirius

GRUNNMEDISIN er NNH – GODKJENT

SAMLET PRIS kr 14.500,-

Studiet er godkjent av NNH (Norsk Naturterapeutisk Hovedorganisasjon), og tilfredsstiller kravene  til SABORG og derfor til opptak i den offentlige registerordningen.
Grunnmedisin er et obligatorisk studium for flere medlemsorganisasjoner i Norge, og gir kunnskap og kompetanse i medisinsk naturvitenskapelig tenkemåte.

På Sirius består Grunnmedisin av:
AnatomNNH-logoi & Fysiologi,  kr 5500,-
– Patolog, Kr 3500,-
Mikrobiolog, kr 3500,-
 Førstehjelp, kr 2000,-

Fagne kan tas enkeltvis, vi anbefaler å starte med Anatomi og Fysiologi. Avdragsordning kan innvilges.
Oppstart: Begynn når du vil, og bruk den tiden du trenger.

Anatomi & fysiologi:  Nettundervisning.
16 stk forelesninger a  50 – 60 minutter på Sirius sin hjemmeside 
Forelesningene samler opp og repeterer det viktigste av kapitlene i pensum. En grundig Studieveiledning følger alle slides pr forelesning, –  med egen tekst og tegninger,  samlet i et eget studiehefte som følger undervisningen nøyaktig.
Log – in, hør og følg forelesningene så mange ganger du ønsker og  i den rekkefølge du vil.
Du hører og lærer om  kroppens livsviktige organer og organsystemer, og hvordan organismen regulerer livsviktige fysiologiske prosesser. 
Quiz, oppgaver og skriftlige innleveringer etter hver forelesning, noen skal leveres inn for evaluering. Studer når du vil. Alt i ett –  enkelt å gjennomføre. 

Sykdomslære, lær om sykdommer i livsviktige organer og organsystemer, og  om hvordan kroppen viser tegn sykdom.  Du lærer å gjenkjenne sykdomsbilder og  forstå sykdomstilstander.
Mikrobiologi, Lær om smittekilden, mikroorganismer og infeksjonssykdommer, og om hva som forårsaker infeksjonssykdommer.  Lær om  hygiene, sykehusinfeksjoner, og hvordan spredning av sykdomsfremkallende mikroorganismer kan forebygges. Og ikke minst : lær om vaksiner – virkninger og bivirkninge
Førstehjelp: Lær om prinsippene for tiltak om livreddende førstehjelp, hjerte-lunge-redning, sjokk/ akuttmedisinske tilstander og traumer 

Samlet gir grunnmedisin viktig faglig kunnskap og kompetanse. Medisinsk kommunikasjon og samhandling med  klienter og annet helsepersonell blir utviklet, og som seriøs terapeut vil trygghet og tillit til egen dømmekraft og behandling bli styrket.

Målgruppe

  • Alle studenter på naturmedisinske eller naturterapeutiske studier
  • Yrkesutøvere innen helse – og sosialsektoren som mangler medisinsk utdannelse
  • Lærere i videregående skole
  • Studenter som vil på videre studier innen helsefaglige studieretninger som medisin, sykepleie, vernepleie, ergoterapi, reseptar, farmasi, idrettsfag

Gjennomføring: Grunnmedisin er et deltidsstudium, fagene kan tas enkeltvis. Gjennomføring ca 1 år.

  • Anatomi & Fysiologi: Nett-undervisning, 16 stk a ca 50 minutter, «test deg selv» og  frivillige oppgaver etter hvert seminar, 6 stk obligatoriske innleveringer.
    4 stk frivillige samlinger a 4 timer pr semester
  • Patologi og Mikrobiologi: Nettbasert brevstudier med obligatorisk innleveringer
  • 1, hjelp: Nettbasert brevstudium med obligatorisk innleveringer. Praktisk 5 –timers lokalt førstehjelpskurs.

Eksamen: Skriftlig hjemme-eksamen i alle fag, unntatt 1.hjelp
Evaluering / Vurdering
Quiz og korte oppgaver, vurdering bestått / ikke bestått
Obligatoriske innleveringer, individuell evaluering, vurdering bestått / ikke bestått
5 timers skriftlig eksamen uten hjelpemidler, vurdering A – F

Se nærmere under de enkelte fag

Fagansvarlig: Stine Røthing
Cand. Scient fra København Universitet. 
30 års undervisningserfaring fra Videregående skole og Høyskole. Undervist i medisinske fag ved Sirius i over 20 år.
Forfatter av Studieveiledningen Anatomi & Fysiologi

Økonomi
Kursavgift for anatomi & fysiologi kr 5500,-  eks avgift kr 900,- Lærebøker og studieveildning i tillegg
Kursavgift Sykdomslære og Mikrobiologi hver kr 3500,- eks avgift hver kr 900,- Lærebok i tillegg
Kursavgift 1.hjelp kr 2000,- Røde kors 5- timers praktisk /teoretisk kurs, arrangeres lokalt der du bor. Veiledende pris Røde Kors ca kr 1200,- Lærebok i tillegg

Samlet Grunnmedisin Kr 14.500,- Avdragsordning tilbys.

Frivillige samlinger anatomi & fysiologi a 4 timer, kr 300,- Se under faget anatomi & fysiologi
På Sirius i Haugesund og i Stavanger. 

Påmelding
post@sirius-skole.no
tlf 97171616
For mer informasjon: www.sirius-skole.no

Velkommen som student på Sirius