Anatomi og fysiologi (anatomy and physiology)[/dt_sc_Box]

GRUNNMEDISIN er NNH – godkjent

ANATOMI og FYSIOLOGI: kr 5500,-, kontinuerlig opptak. 

GJENNOMFØRING AV STUDIET  ANATOMI og FYSIOLOGI: 

1. Nett- undervisning med log – in og passord på hjemmesiden til Sirius. 16 forelesninger a 50 – 60 minutter dekker hele pensum

2. Sirius har utarbeidet en grundig studieveiledning som er tilpasset forelesningene. Studieveiledningen gir et sammendrag, et perspektiv og sammenfatning av viktig pensum i læreboken. Sidene i studieveiledningen er identisk med de plansjer på nett-undervisningen… du kan stanse, ta en pause, og du kan høre forelesningene så mange ganger og i hvilken rekkefølge du ønsker. 

3. Evalueringer underveis, – raske individuelle tilbakemeldinger og svar på oppgaver, innleveringer og quiz

4. Hjemmeeksamen

Pensum dekkes av 16 stk nett-forelesninger på Sirius sin hjemmeside / web – portal. 
Det er utviklet en studieveiledning på 124 sider i anatomi og fysiologi, dette for å gi et perspektiv, oversikt og et sammendrag over sentrale emner i faget. 
Studieveiledningen er på 16 kapitler, og hver side er identisk med de bilder som det undervises i på nettundervisningen. samlet gir denne studieveiledningen en pedagogisk oppsamling av det viktigste lærestoffet i pensum Anatomi og fysiologi. 

Du hører faglærer og kan følge med på egne tegninger og modeller som brukes i studieveiledningen. Sentrale fysiologiske  prosesser og problemstillinger beskrives nøye, og tegningene er unikt tilpasset teksten. Det er god tid til å notere, kan pause og gå videre når du er klar. Du  kan høre forelesningen så ofte du vil og  i den rekkefølgen du ønsker.
Quiz, korte oppgaver  etter hver forelesning som er gode til å øve inn pensum på, noen av dem skal du levere inn, andre ikke. Det er rask og individuell tilbakemelding på alle henvendelser. Større skriftlige innleveringer er obligatorisk, her  blir du fulgt opp og får god individuell veiledning. Du kan melde deg på kurset og begynne når du ønsker og bruke den tiden du vil. Mer fleksibelt blir det ikke.                                                      

 

 

 

Læringsutbytte:
Etter å ha gjennomført kurset kan du blant annet:

 • Beskrive humane cellers oppbygning og funksjon
 • Forstå hvordan viktige organer som lunger, nyrer og leveren fungerer
 • Forstå hvor viktig hormoner er, og hvordan hormonsystemet fungerer
 • Kjenne til prinsipper for styring og kontroll av mange prosesser i kroppen
 • Beskrive oppbygning til de viktigste organer og organsystemer
 • Forstå hvordan kroppen regulerer kroppsvæskenes volum og sammensetning
 • Forstå immunsystemet og betydningen av et sterkt immunforsvar

  Evaluering:
 • Korte oppgaver. Her får du veiledning med skriftlig tilbakemelding
 • Større skriftlige oppgaver. Individuell evaluering / skriftlige tilbakemeldinger. Vurdering bestått /ikke bestått
 • 5 timer individuell skriftlig eksamen med  hjelpemidler
 • Alle innleveringer må være vurdert til bestått for å kunne melde seg opp til eksamen

Pensum: Lærebok + studieveiledning: ”Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi” Universitetsforlaget, av Jan G. Bjåli, Egil Haug, m.fl. 2.utgave ca kr. 895,- ISBN:9788205348080.
Studieveiledning av Stine Røthing, kr 350,- ISBN: 978-82-691037-0-0,  inneholder alle sider med tekst og figurer det undervises etter på nettet.
Inneholder quiz, oppgaver og skriftlige innleveringer –  Alt i ett.. enkelt å gjennomføre. 

Fagansvarlig & Undervisningsansvarlig: Stine Røthing
Cand. scient. i Biologi fra København Universitet,  
30 års erfaring fra undervisning på Videregående skole, Høyskole og fra 20 år med Medisinske fag på Sirius.
Forfatter av Studieveiledningen Anatomi og Fysiolohi

Frivillige 4 stk samlinger  a 4 timer hvis nok påmeldte,  på Sirius i Haugesund:
Dato: 7. – 8. oktober  og 18. – 19. november 2019,  a kr 300,-  kl 17 – 21, Påmelding senest 3 uker før.

Forutsetning minst 3 deltakere.

Kursavgift: kr 5500,- Kan deles i avdrag.

Skriftlig hjemmeeksamen
Eksamensavgift kr. 900,-

Påmelding eller sørsmål: post@sirius-skole.no, eller tlf 97171616

Velkommen som student på Sirius

Med forbehold for mindre endringer