Trykk her for påmelding

GRUNNMEDISIN er NNH – godkjent

ANATOMI og FYSIOLOGI: kr 5500,-  kontinuerlig opptak.
Begynn studiet når du ønsker. 

GJENNOMFØRING AV STUDIET  ANATOMI og FYSIOLOGI: 

1. Nett- undervisning med log – in og passord på Web-portalen til Sirius. 16 stk forelesninger a 50 – 60 minutter dekker hele pensum

2. Sirius har utarbeidet en grundig studieveiledning som er tilpasset forelesningene. Studieveiledningen gir et sammendrag, et perspektiv og sammenfatning av viktig pensum i læreboken. Sidene i studieveiledningen er identisk med de plansjer på nett-undervisningen… du kan stanse, ta en pause, og du kan høre forelesningene så mange ganger og i hvilken rekkefølge du ønsker. 

3. Evalueringer underveis, – raske individuelle tilbakemeldinger og svar på oppgaver, innleveringer og quiz

4. Hjemmeeksamen, 5 timer med alle hjelpemidler

Pensum dekkes av 16 stk nett-forelesninger på Sirius sin hjemmeside / web – portal.
Det er utviklet en studieveiledning på 124 sider i anatomi og fysiologi, dette for å gi et perspektiv, oversikt og et sammendrag over sentrale emner i faget.
Studieveiledningen er på 16 kapitler, og hver side er identisk med de bilder som det undervises i på nettundervisningen. samlet gir denne studieveiledningen en pedagogisk oppsamling av det viktigste lærestoffet i pensum Anatomi og fysiologi.

Du hører faglærer og kan følge med på egne tegninger og modeller som brukes i studieveiledningen. Sentrale fysiologiske  prosesser og problemstillinger beskrives nøye, og tegningene er unikt tilpasset teksten. Det er god tid til å notere, kan pause og gå videre når du er klar. Du  kan høre forelesningen så ofte du vil og  i den rekkefølgen du ønsker.
Quiz, korte oppgaver  etter hver forelesning som er gode til å øve inn pensum på, noen av dem skal du levere inn, andre ikke. Det er rask og individuell tilbakemelding på alle henvendelser. Større skriftlige innleveringer er obligatorisk, her  blir du fulgt opp og får god individuell veiledning. Du kan melde deg på kurset og begynne når du ønsker og bruke den tiden du vil. Mer fleksibelt blir det ikke.

Studieveiledningen er et supert hjelpeverktøy

Her finner du en sammenfatning/ oversikt av pensum beskrevet på et lettforståelig språk.

Bak hvert kapittel er:

  • Korte  tester og oppgaver for hvert kapittel . Her får du veiledning med skriftlig tilbakemelding
  • 5 timer skriftlig eksamen med  hjelpemidler
  • Alle innleveringer må være vurdert til bestått for å kunne melde seg opp til eksamen

Pensum: Lærebok + studieveiledning: ”Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi” Universitetsforlaget, av Jan G. Bjåli, Egil Haug, m.fl. 2.utgave ca kr. 895,- ISBN:9788205348080.
Studieveiledning av Stine Røthing, kr 350,- ISBN: 978-82-691037-0-0,  inneholder alle sider med tekst og figurer det undervises etter på nettet.
Inneholder quiz, oppgaver og skriftlige innleveringer –  Alt i ett.. enkelt å gjennomføre.

Fagansvarlig & Undervisningsansvarlig: Stine Røthing
Cand. scient. i Biologi fra København Universitet,
30 års erfaring fra undervisning på Videregående skole, Høyskole og fra 20 år med Medisinske fag på Sirius.
Forfatter av Studieveiledningen Anatomi og Fysiologi

Kursavgift: kr 5500,- Kan deles i avdrag.

Skriftlig hjemmeeksamen
Eksamensavgift kr. 900,-

Påmelding eller spørsmål: post@sirius-skole.no, eller tlf 97171616

Velkommen som student på Sirius

Med forbehold for mindre endringer

Trykk her for påmelding