23
jul

0

Sommerens giftige nytelse

Nrk, dagsrevyen 22.juli: Sprøytemidler virker ikke lenger!

Sprøytemidler er kjemikalier / kjemiske plantevernmidler som brukes i stor målestokk i Norsk landbruk, dette med hensikt for å drepe skadedyr, ugress eller sopp. Sprøytemidler virker etter hensikten. De dreper effektivt skadevolderne i åker, mark og eng, – men åjjjsann – virker ikke giften lenger? For med øket anvendelse over tid, blir skadegjørerne motstandsdyktige overfor disse kjemiske midlene, som skulle verne f. eks norske jordbærplanter mot ødeleggende sopp. Vi snakker altså om plantevernmiddelresistens. Det betyr en plutselig endring i et gen hos et enkeltindivid hos f.eks sopp, som igjen betyr at vedkommende overlever en behandling den normalt skulle dø av. Et gen er endret, og dette nedarves. Akkurat som hos oss, så overføres genene til neste generasjon. – hele familien får rødt hår, – eller vips – soppen Gråskimmel overalt. – en genetisk ny art som ganske enkelt er blitt multiresistent mot sprøytemidlene den før kreperte av. sprøytedrakt

Nils Christian Geelmuyden skriver i sin bok «Sannheten på bordet» om at norske jordbær som art innen landbruket, utsettes for mest og flest antall sprøytemidler, at de sprøytes i gjennomsnitt 8 ganger pr sesong. I perioden 2009 – 2011 foretok Bioforsk stikkprøver av 170 norske jordbær, det viste seg at i 95 % av bærene ble det påvist gift fra 7 ulike pesticider, vesentlig verre enn i 2008, hvor bare 50% inneholdt gift.

Under norske forhold- med mye fukt og regn, har det vært sprøytet mye for å hindre at jordbæravlingene skulle blir angrepet og ødelagt av Gråskimmel. Heldigvis er jordbærsesongen her til lands kort, så selv om vi fråtser i norske jordbær noen hektiske sommeruker, er det sikkert begrenset hva vi får i oss av sprøytemidlene. ..

For vi hører vel på Mattilsynet? – som pleier å fortelle oss at giftgrensene blir overholdt, selv om det samme tilsynet stadig utvider grenseverdiene etter ønske fra de ulike næringer. Ved Bioforsk Økologisk har forskerne vist at det lar seg gjøre å produsere like mange økologiske jordbær som konvensjonelle på samme areal med bruk av ny teknologi.

Bønder skal i dag vurdere alternativer til kjemiske midler, som ikke lenger kan være et ukritisk førstevalg. Ny forskrift om plantevernmidler ble innført 1. juni 2015, her legges det føringer for integrert plantevern – idet andre alternative metoder skal vurderes først.

Mitt råd er: Spør høylytt etter økologiske jordbær. Hvor står de økologiske jordbærene? Jeg kan ikke finne de økologiske jordbærene… Hva? HAR dere ikke økologiske jordbær?

Fortsatt GOD sommer

Hilsen Helsenerden

Kilder:
www.nibio.no
www.nrk.no
«Sannheten på bordet», Cappelen Damm, ISBN978-82-02-42188-5, Niels Christian Geelmuyden.