Grunnmedisin på Sirius

Grunnmedisin på Sirius er NNH-godkjent
Grunnmedisin på Sirius er NNH-godkjent

Grunnmedisin på Sirius

Studiet er godkjent av NNH (Norsk Naturterapeutisk Hovedorganisasjon), og tilfredsstiller kravene som stilles til en NNH-godkjent naturterapeut. Det faglige nivået  på Grunnmedisin er på høyde med undervisning på Høyskole & Universitet.
Grunnmedisin er et obligatorisk studium for alle naturterapeuter i Norge, og gir kunnskap og kompetanse i medisinsk naturvitenskapelig tenkemåte.

På Sirius består grunnmedisin av:
– Anatomi & Fysiologi
– Patologi
– Mikrobiologi
– hjelp

ØKONOMI: Samlet kursavgift for Grunnmedisin kr 14.500,- Individuelle avdragsordning. hvis ønskelig.
Er du påmeldt utdanningskurser som Klassisk Massasje eller KST I – III eller på videregående kurs i KST – eller Muskelterapi  gis rabatt kr 2000,- på Grunnmedisin

Oppstart: Begynn når du vil.
Du logger deg inn i programmet på Web-portalen til Sirius, følger web-seminarene når du vil, du kan se / høre dem så mange ganger du ønsker. 

I det største faget; anatomi & fysiologi, vi du lære hvordan kroppens organer og organsystemer er bygget opp og hvordan organismen regulerer livsviktige fysiologiske prosesser.

I patologi vil du lære om sykdommer, om hvordan kroppen viser tegn på sykdom og du lærer å forstå og gjenkjenne sykdomstilstander

Forståelse og kunnskap om infeksjonssykdommer og mikroorganismer lærer du i faget mikrobiologi. Kunnskap om hva som forårsaker infeksjonssykdommer er viktig i en verden som blir stadig mindre. Du lærer om hvordan infeksjoner av smittsomme, sykdomsfremkallende mikroorganismer kan forebygges, om sykehusinfeksjoner, om vaksinasjoner, virkninger og bivirkninger

I 1.hjelp vil du lære om grunnleggende akuttmedisinske tiltak, om prinsippene for de livreddende førstehjelps tiltakene, hjerte-lunge-redning, sjokk/ akuttmedisinske tilstander og traumer 

Samlet gir grunnmedisin viktig faglig kunnskap og kompetanse. Kommunikasjon og samhandling med  helsepersonell blir utviklet, og som naturterapeut vil trygghet og tillit til egen kunnskap, dømmekraft og behandlingsstrategi bli styrket.

Målgruppe

  • Alle kursister på naturmedisinske eller naturterapeutiske studier
  • Yrkesutøvere innen helse – og sosialsektoren som mangler medisinsk utdannelse
  • Lærere i videregående skole
  • Kursister som vil på helsefaglige studieretninger som medisin, sykepleie, vernepleie, ergoterapi, reseptar, farmasi, idrettsfag

Gjennomføring
Grunnmedisin som fagemne er et deltidsstudium, og kan gjennomføres på 1 – 2 år.

  • Anatomi & Fysiologi: Web-seminarer, 16 stk a 50 – 60 minutter, «test deg selv» etter hvert seminar, quiz og obligatoriske innleveringer.
  • Patologi og Mikrobiologi: Nettbasert brevstudier med obligatorisk innlevering,  individuell veiledning.
  • 1, hjelp: Nettbasert brevstudium med obligatorisk innlevering. In-log til «test deg selv-oppgaver», quiz og oppgaver. Praktisk 5 –timers lokalt førstehjelpskurs.

Eksamen
Hjemmeeksamen i alle fag, 5 timer med alle hjelpemidler

Evaluering / Vurdering
– Quiz med innlagt godkjenningsgrad
– Spørsmål og obligatoriske innleveringer, individuell evaluering, vurdering bestått / ikke bestått

Fagansvarlig
Cand. Scient Stine Røthing

Økonomi
Kursavgift for anatomi & fysiologi kr 5500,- eks avgift kr 900,-
Kursavgift patologi og mikrobiologi hver kr 3500,- eks avgift hver kr 900,-
Kursavgift 1.hjelp kr 2000,- Røde kors 5- timers praktisk /teoretisk kurs, arrangeres lokalt der du bor. Veiledende pris Røde Kors ca kr 1200,-

Frivillige samlinger anatomi & fysiologi a 4 timer, kr 300,- Minst 3 stk. påmeldt.
Pr semester 2 samlinger på Sirius i Haugesund. Rimelig overnatting.

Påmelding
post@sirius-skole.no
tlf 97171616

For mer informasjon: www.sirius-skole.no
Velkommen som student på Sirius