Trykk her for påmelding

NATURMEDISINSK GRUNNUTDANNING –  NNH godkjent
Kurset er obligatorisk  for opptak i NNH
Kursavgift kr 9800,-

Opptak: Rullerende opptak, begynn når du ønsker, og bruk den tiden du vil. Normal gjennomføring 10 – 12 måneder.

HOVEDMÅL FOR KURSET:  Naturmedisinsk grunnutdanning skal sikre at alle terapeuter innehar grunnleggende kunnskap om forskjellige alternative eller komplementære diagnosemetoder og terapiformer. En terapeut skal kunne formidle kunnskap om naturmedisinske metoder og tenkemåter slik at denne kan bygge relasjoner og diskutere med kollegaer og formelt medisinsk personell samt eksterne grupper innen Komplementær Alternativ Medisin.

Målgruppe: Faget er ikke knyttet opp mot noen bestemt terapi. Det er et generelt kurs som vil kunne passe terapeuter fra alle naturmedisinske retninger.

  • Den som er under utdanning innen naturterapi, og har behov for å bli medlem av en utøverorganisasjon.
  • Den som arbeider som helsepersonell, journalist eller med undervisning innen naturterapi mfl.
  • Den som arbeider med naturprodukter.

DELMÅL,  pensum dekker:

  1. HISTORIE OG FILOSOFI: Innføring i medisinsk historie, naturmedisinsk historie,  naturmedisin versus skolemedisin, viktige personer i medisinens historie og utviklingsmodeller
  2. HELSEBEVISSTHET/ HELSE I EN NY TID:  Innføring i  begrepet Epigenetikk,-  hvordan omgivelsene styrer genenes aktivitet,  energi og kvantefysikk og  hvordan biologi kan ha mirakuløse krefter, både i bevissthet og i stoff.
  3. NATURMEDISINSK SYKDOMSLÆRE/PRINSIPPER: Innføring i alternativ immunologi,  i terapiens effekt,  medisinbruk og traumer, forskjellige naturmedisinske prinsipper som selvhelbredelse, kroppens reaksjon på behandling, avgiftning, homøostase, homotoxinlære, biopati,
  4. KOSTHOLD OG ERNÆRING:Innføring i kosthold og ernæring, dietter under sykdom, urter, viktige hovedbestanddeler i maten og kvaliteten på maten vi spiser.
  5. TERAPIFORMER & DIAGNOSETEKNIKKER: Innføring i forskjellige terapiformer som immunterapi, symbioseterapi,  mineralterapi, akupunktur, tungediagnostikk,  tradisjonell kinesisk medisin (TCM) / elementlære og kraniosakralterapi (KST)
  6. Fordypningsoppgave. Hver kursist velger et tema for fordypning. Tema skal være praktisk rettet og konkret være knyttet til ett eller flere emner i studiet.  Fordypningsoppgaven skal være et selvstendig arbeid, og bære preg av en faglig fordypning.   Det gis disposisjon og veiledning underveis.

EMNER

Det er i alt 7 emner med tilhørende kompendier & lærebøker som dekker delmålene i studiet.

1. Naturmedisinske prinsipper som selvhelbredelse, kroppens reaksjon på behandling, avgiftning, homøostase, homotoxinlære, biopati,
2 a) Epigenetikk / helse i en ny tid, energi og kvantefysikk
b) Innføring i medisinsk historie,& naturmedisinsk historie
3. Alternativ sykdomsforståelse og Immunologi
4. Kosthold og ernæring
5. Naturmedisinske diagnoseformer, Akupunktur & tungediagnostikk
6 a) Terapiformer som Immunterapi og symbioseterapi
b) KranioSakralTerapi (KST)
7. Individuell fordypningsoppgave

GJENNOMFØRING Naturmedisinsk grunnutdanning er 110 timer nettbasert kurs,  basert på selvstudium og innlevering av oppgaver. Individuell veiledning og oppfølgning.
Selvstudium (Studier av pensum, litteratur og annet relevant læremateriell). Det blir gitt skriftlige oppgaver relatert til emnene. Disse innleveres elektronisk og blir fortløpende evaluert og må være vurdert til bestått før oppmelding til eksamen
Eksamen: 6 timer skriftlig hjemmeeksamen med hjelpemidler

Dato for oppstart:  Begynn når du ønsker, rullerende opptak

Kursavgift: kr 9800,- ( eller avdrag)

Fagansvarlig:
Marianne Fjordgård,
DK Ernæringsfysiolog, forfatter og underviser i kost og ernæringsterapi på Heilpraktikerskolen i DK
Henrik Mathisen. Akupunktør, Leder for «Akademi for 5 – element akupunktur», Oslo
Gunver Juul, Dk, Rektor ved «Skolen for Helhetsterapi», DK
Helene Sejersted Bødtker, Veterinær MDNV, Holistisk hesteterapeut og  Akupunktør MNNH
Frede Damgård, Dk , Ernæringsfysiologi, lærer på Heilpraktikerskolen i Dk
Stine Røthing, Cand scient i Biologi

Rullerende opptak, begynn når du ønsker.
Hjemmeeksamen, 6 timer med hjelpemidler
Kursavgift kr 9800,- kan deles opp i mindre rater

Informasjon: post@sirius-skole.no
Trykk her for påmelding

Med forbehold for mindre endringer