Kurset er for videregående studenter / terapeuter.
Forutsetning: minimum KST I – III

Kom på kurs og lær å bruke «Listening teknikker» Dato: 8. – 10. november 2024

Listening er et Kinestetisk verktøy som øker evnen til å lytte til kroppens vev, – noe som er en stor hjelp for valg av teknikker og strategi under behandling.
Listening hjelper deg også  til å lytte til subtile reaksjonsmønstre i vevet mens man behandler. Reaksjonsmønster hvor vevet selv prøver å finne en løsning på spenningstilstander, men også på underspendte tilstander.

Listening kan brukes til alt vev, men også til mer psykiske tilstander som kan ligge som et minne i vevet. Du vil også lære å teste forskjellen på spenninger,  om spenningen er fysisk eller psykisk dominant

Jonny har jobbet med Listening siden siden 2009. Han sier det har vært en rød tråd igjennom alle de kurs han har deltatt på, samt de behandlingene han har utført siden den gangen.

Begrepet «Listenng» ble skapt av osteopaten Rollin Backer, men Jean Pierre Barral tok det videre og baserte all behandling og teknikker på Listenng. Han tok mål av seg til for å gjøre osteopater enda bedre behandlere ved hjelp av Listening teknikker

Jonny Skjærvold er utdannet fra det første kullet i Muskelterapi på Sirius i 2006.
Deretter tok han KST utdanningen  på Sirius i 2006 – 2008, og har siden deltatt på kurs og terapeutiske studier rundt i Europa. Han har samlet opp ufattelig mye kunnskap, ferdigheter og kompetanse, og er etter hvert blitt en legende i kretser rundt Sirius.

Jonny vil i dagene 8. – 10. november 2024 dele litt av sin store verktøykasse til Muskel og KST – studenter utdannet fra Sirius eller tilsvarende institusjoner.

Utover KST – og Naturmedisinsk  Muskelterapi, har Jonny gjennomført:
– Somato Emotionel Release (SER) 1 + 2 v/ Upledger Institutt, Stockholm
– Visceral Maniplation (VM) + visceral Listening Techniques + Natural Manipulation (NM) V/ Barral Institute
– Cranio-Sacral terapi (CST) level 1 + 2, V/ Upledger Institute, København
– Nevrodynamics, the brain, V / Stanley Rosenberg Int, København
– Posturologi + Sakrum occipital release system, V /  SORS, Lars Kjeldal, Århus
– The vision of Anatomy trains V / Thomas Meyers, Oslo
Samt mye mer:-)

Tider: fredag d. 10 . kl 10 – 17
Lørdag kl 09 – 17
Søndag kl. 09 – 16

Kursavgift kr 4950,-
Depositum ved påmelding kr. 1000,-

For påmelding og informasjon: post@sirius-skole.no, tlf 97171616
www.sirius-skole.no