Utdanning til KST –Terapeut: 2018 – 2020 NNH – GODKJENT

Fagemner                                        Dato

KST I                                            7. – 11.mars 2018

KST II                                          19. – 22. april

KST III                                          24. – 27. mai

  • Veiledning / repetisjon: 11. – 12. juniIMG_7514
  • Praktisk prøve KST I – III: 13. juni

KST IV                                          16. – 19. august

KST V                                         20. – 23. september

KST VI                                         1. – 4. november                              

KST til barn, del 1                     17. – 20. januar 2019

KST til barn 2                             21. – 24. februar

ALFA KST                                     7. – 10. mars

KST hjerne &sirkulasjon  1.  4. – 7. april
KST hjerne &sirkulasjon 2.   23. – 26. mai

Oppsamling Repetisjon hele utdanningen 8. – 11. august

Klinisk praksis KST                         12. – 15. september

Avsluttende eksamen KST       2. og 3. desember 2019

Totalt 418 timer praktisk / teoretisk undervisning i KST

 

Hovedlærer på KST- utdanningen: Anne Britt Mallqui, Muskelterapeut og KST-terapeut

Obligatoriske fag for fullt medlemskap  i NNH:

  • Grunnmedisin
  • VEKSfag
  • Naturmedisin grunnutdanning

Informasjon og påmelding: post@sirius-skole.no

www. sirius-skole.no