Kjeve og kjeveledd

Kurs i behandling av Kjeve & kjeveledd: 1. – 4. februar 2024 (32 timer)
Kurset er en del av utdanningen til Muskelterapeut – NNH godkjent

Forutsetning: KST I – III eller i sluttfasen på Muskelterapi- eller  KST utdanningen – event. fra andre kroppsterapi- studier, som f.eks Rosenberg Inst. Dk

Mennesker med ubalanse i kjeveleddet (TMJ) kan ha følgende symptomer: Klikkende kjeve, uregelmessig åpning av munnen eller smerte i kjeven. Ca. 50 % af de sensoriske og motoriske hjerneceller relaterer til TMJ.Det psykiske henger meget sammen med kjevemuskulaturen, er vi bekymret eller sta, så spennes muskulaturen i ansiktet og kjeven.
Har vi har spendinger i kjeveleddet, kan vi ikke få sagt de ord vi gjerne vil si. Omvendt, kan vi ikke få sagt ordene vi gjerne vil si, så gir det spendinger i kjeveleddet.Problemer i hverdagen gir spenninger i kjeveleddet. Vi kjenneer uttrykket: Bite tennene sammen.
Tannsmerter kan også komme fra spendinger i muskulaturen. Manglende sirkulasjon i kjeveknoklene kan også være årsak til paratentose. Listen er lang i forhold til ulike årsaker som reflekteres i den mimiske muskulatur.

Der er 5 muskler som spesielt har betydning for TMJ og tyggefunksjonen vår:
Masseter, Buccinator, Temporalis, Pterygoideus Medialis og Pterygoideus Lateralis.

På kurset lærer du blant annet:

  • Om ansikt og kraniet i relasjon til muskler,
  • Om muskler og følelser
  • Å lese kroppens linjer etter Thomas W. Myers
  • Å aktivere ansiktets – og hodets hud og muskler
  • Å behandle vanlige problemer i ansikt og kjeve som spenninger, bittproblemer, TMJ problemer, tannproblemer

kjevekurs

Dato: 1. – 4. februar 2024
Sted: Sirius Naturterapeutisk skole, Haugesund
Tider: Dag 1: Kl. 10 – 17, øvrige dager  kl. 09 – 17 

Kursavgift: kr 5950,-
Påmelding : post@sirius-skole.no
Ved påmelding, depositum kr 1000,-

Max 9 studenter

Faglærer: Ann Elin Helgøy og Anne Britt Mallqui, Muskel – og KST terapeuter fra Sirius. Lærer på skolen siden 2007.
Kjevemuskler