Utdannings kurs

Vi tilbyr en alternativ utdanning i Naturmedisinsk Muskel (MT), den er NNH – godkjent, det betyr at ved avsluttet utdanning, blir du fullverdig terapeutmedlem i NNH, MNNH

Hver høst tilbys  Klassisk Massasje, det er det grunnleggende kurset i kursrekken til Naturmedisinsk Muskelterapeut. Kurset er i to deler a 4 dager, normalt  i september og oktober.

Hver vår tilbys  KST I – III, som er begynnerkurset i KST – utdanningen, men også et viktig kurs i Muskelterapi-utdanningen.
KST I – III  er på 3 x 4 dager, normalt februar /mars, april og mai.

Det faglige/ praktiske  innholdet i Naturmedisinsk Muskelterapi er:
– Klassisk massasje, 8 dager
– KST I – III, 12 dager
– Meridian og energiteknikker, 4 dager
– Behandling av nakke, skulder og arm (inkl triggerpunktbeh.)8 dager
– Behandling av rygg, bekken og ben (inkl triggerpunkteh), 8 dager
– Behandling av kjeve og jkjeveledd, 4 dager
– Organ / Visceral behandling, 8 dager

Det teoretiske innholdet i Utdanningen: 
– Grunnmedisin ( Anatomi & fysiologi, Patologi, Mikrobiologi og 1. hjelp)
– Naturmedisinsk grunnutdanning
– VEKSfag

For dere som allerede er i gang med en terapeutisk  alternativ utdanning, kan alle kurs i denne kategori la seg kombinere.. Leter du etter nytt og terapeutisk verktøy,  er du kommet på riktig sted

Alle kurs i Muskel – og KST kursrekker  er kvalitetssikret igjennom NNH. For å få kuret godkjent opp mot NNH, skal det gjøres hjemmelekse i form av trening med klienter hjemme.  Dette er enkle arbeidskrav / lekse hvor utvalgte teknikker skal øves på klienter hjemme inkludert utføring av behandlingsjournaler. Når journalene er godkjent, er kurset også godkjent opp mot NNH. Det gis veiledning og hjelp vedr. utfylling av journalene.

Når alle kurs i kursrekken er gjennomført og behandlingsjournaler godkjent, kan du opptas som fullt medlem i NNH.

Velkommen til Sirius Naturterapeutisk skole