Om Sirius

Sirius ble etablert januar 1998 av Stine Røthing,  først som et holistisk senter for alt mellom himmel og jordJ

Det ble arrangert ulike temakvelder og kurser innen healing, Reiki Healing, krystaller, jordstråling, drømmer /drømmetydning, Tarot, Guddommelige lover, Astrologi,  Sjamanisme /trommereiser, SELVutvikling, Chakra, sacred dance,  kraftdyr, Makrobiotikk, Sai Baba, Reinkarnasjon, Qi gong, Yoga, terapeutisk touch, Kornsirkler, fullmåneseremonier, fullmånemeditasjoner, indre reiser og mye annet.
Det ble også arrangert en månedlig «Ungdoms-kafe», spesielt rettet mot elever ved vid. skoler i Haugesund. Der pratet vi om kraftdyr, astrologi, krystaller, drømmer og mye rart man ikke snakker om verken på skolen eller hjemme. .

Det var den gangen det var litt farlig og eksotisk med aromaterapi, Haugesunds avis var på besøk, tok en masse bilder samt tekst fra dette «okkulte» stedet med røkelse og rar te, og av den lokale Indremisjon ble vi på stedet stemplet som «Satanister» og i ledtog med Djevelen sjøl.. det var en brytningstid kan man si. Heldigvis var jeg som leder av dette spøkefulle stedet velutdannet akademiker fra et godt borgerlig hjem.. det hjalp littJ

Det ble imidlertid raskt fokus på de lengre kursrekker innen naturterapi / naturmedisin, f. eks Kinesiologi og Aromaterapi, så allerede i år 2000 hadde vi de første Aromaterapeuter fullt utdannet i samarbeid med Margareth Thomte. Og sammen med Anne Cathrine Christie Brandt Hansen ble det i 2000 – 2004 arrangert en rekke kurs i Pedagogisk Kinesiologi.

I samarbeid med Karl Axel Lind fra Sverige ble det to fulle alternative utdanninger i Refleksologi, det første kullet sto ferdig i 2004.

De grunnmedisinske fagene  som Anatomi & fysiologi, Patologi, Mikrobiologi og 1. hjelp, kom i gang allerede i 2000, først  i samarbeid med lærere fra Høyskolen Stord / Haugesund, og etter hvert tok vi styringen selv. Mye fordi jeg hadde den faglige kompetansen, og også en stor personlig  interesse for kunnskapsfeltet.

Grunnmedisin ble NNH-godkjent i 2008, og faget Anatomi & Fysiologi ble i 2012 offentlig godkjent – 10 studiepoeng i samarbeid med HINT (Høyskolen I Nord Trøndelag)

Meg bekjent var Sirius en av de første skolene i Norge som tok fatt på det store fagemnet: KST. Dette var allerede i 1999, hvor  Sirius arrangerte de første kurs med danske aktører, blant annet Inge Dam. Det var ingen kompetanse på dette området i Norge, men jeg fant fort frem til Upledger UK hvor vi 2001  kjørte store kurs med opptil 20 kursdeltakere fra mange land.

Endelig kom Alfa Living fra Danmark inn i bildet, og i 2003  inngikk Sirius et samarbeid om gjennomføring av Muskelterapi og KST. Det ble et stort vendepunkt,  allerede på første kullet viste det seg noen fremragende lærerkandidater i faget, så fra 2006 har Sirius vært selvberget med egne dyktige faglærere i både Muskelterapi og KST. Takk skjebne.  Muskelterapi er i dag NNH-godkjent.

Fra Danmark kom også den alternative utdanningen Biomekanikk, som har et tilleggs navn Leddbehandler. Lars Kjeldal er viden kjent for sine egne kurs og alternative utdanninger, og sammen fikk vi stablet på benene en kursrekke og imponerende konsept som i 2012 ble NNH-godkjent som Biomekanikk.

Vi betrakter Sirius i dag som en KAM –skole ( Komplementær Alternativ Medisin), og også en «NNH – skole». NNH  har vært en solid pådriver for kvalitet i utdanningen, og for en stadig viktig forbedring av alle nivåer i gjennomføringen av kurs-utdanningstilbudene på Sirius

Sirius har konstant vært i støpeskjeen, vi har flyttet mange ganger,  og til tross for opp – og nedturer, klart å reise oss igjen ..

Ment to be!

I dag har  Sirius lokaler på Kvalamarken nord i Haugesund. Der er godt med plass, mye lys og ikke minst god parkeringsplass.

Tiden er vår – det går vår vei, med nye perspektiver på helse, de siste årene nærmest et paradigmeskifte. Fra å være uglesett og merkelig er naturterapeuter blitt en stolt yrkesgruppe – i dag går man til massasje som man før gikk på turn.

Historien er ikke slutt enda, det blir garantert flere kapitler,  nye dører og landskaper vi skal bevege oss inn i.
Men takk for nå, vi snakkes snart igjen!

Mange hilsener fra
Stine Røthing
Cand. Scient

Stine1

Grunnlegger, rektor ved Sirius Naturterapeutisk skole

Våre lærere