Patologi, Grunnmedisin,   NNH- Godkjent

Studiets faglige nivå, omfang og varighet: Faget Patologi inngår som en del av Grunnmedisin.
Studiets innhold og nivå tilsvarer studier på Norske Høyskoler. Samlet er omfanget Grunnmedisin tilsvarende ca. 30 studiepoeng og kan gjennomføres på 1 – 2 år.

Gjennomføring Mikrobiologi: Nettbasert Undervisning /Studiebrev
Kursavgift kr 3500,-
Eksamensavgift kr 900,-

Kontinuerlig opptak/ åpent for alle

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kurset kan studenten:

 1. Gjøre rede for grunnleggende begreper i generell patologi
 2. Beskrive de vanligste sykdommenes symptomer
 3. Kjenne til grunnleggende fellestrekk ved sykdommer i forskjellige organer
 4. Kjenne til strukturforandringer som oppstår i celler og vev
 5. Kjenne til symptomer, funn og behandling ved flertallet av de vanligste sykdommene i menneskekroppen

Etter gjennomføringen av kurset skal studenten ha kunnskap om:

 1. Den medisinske terminologien
 2. De vanligste alternative behandlings– og lindringsmetoder
 3. Sykdomsforebyggende og Helsefremmende arbeid – prinsipielle forskjeller
 4. Individuell helse og folkehelse

Pensum

 • ”Patologi. Menneskets sykdommer” av Bjørn Inge Bertelsen, Gyldendal Norsk forlag AS, 2.utgave, 2011, ISBN 978-82-05-40560-8, ca kr. 350,-
 • «Forebyggende Helsearbeid» av Gunnar Mæland, Universitetsforlaget 2010, 3. utgave, ISBN: 978-82-15-01608-5, ca kr 350,-
 • Eget kompendium i Farmakologi

Økonomi Kursavgift: kr. 3500,- Eks. avgift kr. 900,- i tillegg.

Eksamen og evaluering:
Skriftlig prøve: Hjemmeeksamen, 5 timer
8 stk obligatorisk mappearbeid/ studiebrev som skal godkjennes før eksamen.
Vurderingsuttrykk: Gradert karakter A-F etter norske høyskolesystemet

Undervisningsansvarlig: Cand. Scient Stine Røthing

Velkommen som student på Sirius

www.sirius-skole.no, post@sirius-skole.no,

Obs. Med forbehold for endringer