Kursbestemmelser og økonomi

 

Påmelding og økonomi

Påmelding kurs
Når du har valgt det kurset du ønsker å delta på, sender du en mail til Sirius: post@sirius-skole.no
Her melder du deg på, sender inn fullt navn, fødselsår  og postadresse. Når vi har mottatt  påmeldingen din, plasseres du deltakerlisten på det kurset du har valgt.
Er det ledig på kurset, får du en bekreftelse på at du har fått studieplass.
På alle enkeltkurs er det depositum kr 1000,- som faktureres når du har bekreftet at du tar studieplassen. Du er ikke registret på kurset før  depositum er betalt.
Depositum refunderes ikke, hvis man melder seg av senest 3 uker før kursstart.
Resten av kursavgiften faktureres ca 3  – 4 uker før kurset begynner.

Påmelding en utdanning
Når du har funnet en utdanning du  er interessert i, sender du en mail til : post@sirius-skole.no
Da får vi kontakt med hverandre, og legger sammen en plan om gjennomføring , finansiering etc.
Dersom du bestemmer deg for et studium som strekker seg over 2 – 4 måneder eller lengre,  fyller du ut et påmeldingsskjema som du får tilsendt fra Sirius. Dette  signeres og sendes  tilbake pr post eller du skanner elektronisk. Påmeldingen er bindende.
Vi lager en skolekontrakt – som er godkjent av Forbrukerrådet.  På studier lengre enn 1 år kan du løse deg fra utdanningen / kontrakten ved halvgått løp

Skolen forbeholder seg for retten til å innstille kurs  eller utdanninger dersom deltakerantallet er for lavt og ved hendelser som er utenfor vår kontroll (force majeur).

Opptakskrav til utdanningene: Muskelterapi, KranioSakralTerapi, Soneterapi og Refleksologi:
Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig
Videregående skole, eller realkompetanse
Minst 21 år

Det er obligatorisk fremmøte, max 10 % godkjent fravær.
Studenter med særskilte behov bes om å kontakte skolen i god tid før kursstart
Sirius forbeholder seg retten til å avvise elever som viser seg ulempelige for valgt kurs eller utdannelse

Betaling
Betal inn depositum eller andre fakturaer til tiden. Det skal  gjøre uoppfordret til kontonr 3240.07.99287.
Du er ikke registret på utdannelsen  før  skolekontakten er underskrevet. Plass på utdanningen skjer i den rekkefølgen påmeldingen kommer.
Når skolekontakten er signert, betales et depositum kr 4000,- som refunderes på siste kurs eller samling i utdanningsforløpet.
Ved betaling fra utlandet angis følgende:

  • BIC/Swift: DNBANOKKXXX
  • IBAN: NO15 3240 0799 287

Husk å opplyse om avsender og mottaker. Eventuelle bankavgifter betales av avsender

Avmelding vedrørende utdannelser
Ved avmelding senest 4 uker før oppstart tilbakebetales innbetalt kursavgift med fradrag av et adm gebyr på kr 1000,-  Avmelding senere enn en måned før kursstart eller avbestilling etter kursstart godkjennes kun mot legeerklæring for sykdom du ikke kunne forutse ved påmeldingstidspunktet. Tilbakebetaling ved legeerklæring skjer da med fradrag for forbrukt kurstid frem til avbestillingsdato.  Dersom kurset innstilles eller du ikke får plass på kurset, tilbakebetales hele avgiften uten fradrag. Ved avbestilling som ikke kan begrunnes med legeerklæring, vil ikke kursavgiften bli tilbakebetalt.

Delbetaling
For kursrekker og utdannelser som gå over minst tre måneder, finnes mulighet for del-betaling. Ta kontakt med Sirius: post@sirius-skole.no

Spørsmål?
Har du noe du lurer på, så ring 97171616, eller mail: post@sirius-skole.no

Litteratur
Kompendier til de enkelte kurs og utdanninger er normalt inkludert i kursavgiften dersom ingenting annet oppgis. Lærebøker i medisinske fag og i VEKSfag bekostes av eleven selv.

Diplom, Vitnemål og Kursbevis
Vitnemål, diplom og kursbevis oppnås etter at samtlige krav for godkjent eller bestått i kurset eller utdanningen er tilfredsstilt samt all betaling er mottatt.

Filming, fotografering og lydinnspilling
Filming, fotografering eller lydopptak er ikke tillatt uten tillatelse fra skolen

Endringer
Vi reserverer oss for eventuelle endringer

Sirius Naturterapeutisk Skole
Kvalamarken 5
5514 Haugesund

Tlf 0047 97171616

E-mail: post@sirius-skole.no
Nettside: www.sirius-skole.no