Forutsetning: KST I – III, og KST IV – VI fra Sirius, Stanley Rosenberg, Fulcrum eller tilsvarende.
Dato del 1: Høsten 2025
Dato Del 2: Høsten 2025
Sted: Sirius, Haugesund
Faglærer : Anne Britt Mallqui, Utdannet KST – og Muskelterapeut, Faglærer på Sirius siden 2007
Kursavgift pr del: 5950,-

KST og hjernen
– KranioSakral systemet består av knoklene i kraniet, ansiktet, ryggraden og korsbenet (sacrum), membranene , som holder hjernen på plass i forhold til disse knokler og vevsvæsken (cerebrospinalvæsken), som sirkulerer omkring hjernen. Væsken er nødvendig for at hjernecellene kan få tilført næring og utskille avfallsstoffer. Denne væsken virker også som en hydraulisk støtdemper for å beskytte hjernen, ved for eksempel slag på kraniet.
Den positive virkningen av KST-behandling er å frigjøre eventuelle spenninger mellom knoklene, avspenne de sterke membranene, som holder hjernen på plass, og forbedre både hjernevæskens o blodets sirkulasjon. Bindevevet og membranene i hjernen og rundt ryggmargens nerver støtter og holder dem fysisk på plass.
– Enhver reduksjon av cerebrospinalvæskens sirkulasjon vil minske sentralnervesystemets funksjon.  Det kan skape problemer med konsentrasjon, innlæring, hukommelse, så vel som motorisk bevegelse.

Innhold:

På dette kurset flytter vi oppmerksomheten fra knokler, nerver og bindevev til hjernen og åndedrettets naturlige uttrykk i vev og væsker. Fokuset bygger på Dr Sutherlands (Breath of life) innsikter om livets åndedrett og de ulike nivåene av tidevann, flo og fjære i strømningene av flyktige væsker og den intelligente styrken i organismen.
I stedet å behandle en problemstilling med kranielle kst-teknikker, blir oppmerksomheten flyttet til åndedrettets naturlige uttrykk.
På kurset blir det undervist i metoder til å finne denne dype rytmen, slippe kontrollen og la seg falle ned på havets bunn. Ved hjelp av fordypelse og resonans gis tilgang og mulighet for en meget dyp og indre kontakt –  kontakten med den dypeste essensen av en selv kan gjenopprettes, og denne kilden har kunnskapen til å skape helbredelse i kroppen.
Kurset er omfattende, og gir en forståelse for de hjernemessige sammenhenger i forhold til spesifikke diagnoser hos barn og voksne.
Det undervises teoretisk og praksis på å holde fokuset i behandlingen, som er å gjenopprette klientens kontakt med de naturlige grunnleggende  og helsebringende krefter i det menneskeliges systemet.

Det gjennomgås blant annet:
– Hjernens forskjellige funksjoner, hjernens neurologiske nettverk, Det Limbiske system,
– Blod og væske, Konsentrasjonsproblemer,
– Språk og innlæring, Stress og hvordan det påvirker hjernen,
– Smerter, Avhengighet av f. eksempel sukker stoffer, alkohol mm,
– fødselsskader, angst, frykt, forhøyet alarmberedskap
– ADHD, Tourette, Neuropsykologui
– Kommunikasjon mellom hjerte og hjerne

Forutsetning: KST I – III
Sted: Sirius, Haugesund
Faglærer : Anne Britt Mallqui, Utdannet KST – og Muskelterapeut, Faglærer på Sirius siden 2007
Kursavgift pr del: 5950,-

Depositum ved påmelding kr 2000,-
Dette er inkludert administrasjsnavgift kr 500,-
Max 9 studenter

Påmelding: post@sirius-skole.no