Organ – massasje / Visceral release

2x 4 dager (64 timer)

Del 1: 6. – 9. februar 2025
Del 2: 20. – 23. mars

Forutsetning: Profesjonell terapeut eller i sluttfasen på utdanning til Muskelterapi eller KST.

Det undervises i sammenhengen mellom organer, meridianer og muskler. På kurset læres metoder til å gjenopprette optimal funksjon i f. eksempel lever, magesekk, tarmer,  spiserør og nyrer.
Teknikkene i organmassasje frigjør blant annet spenninger i musklene rundt om og i selve organet
Ved reflekspunkter i huden kan det merkes hvor spenninger i bindevevet er, og mellom de indre organene, for deretter å avslappe disse spenninger.

 • Organ-massasje er en meget blid, men alikevel presis og kraftfull behandling / massasje av kroppens indre organer.
  Grunnidéen bak visceral (organ) release er, at et friskt og sundt organ er fritt og i bevegelse. De indre organenne våre er de eldste og mest primitive strukturer i kroppen vår, – men også blandt de mest sofistikerte. Funkjsonenen deres er intimt forbundet med vår almenn tilstand, og organene våre avspeiler meget presist kroppens egentlige tilstand.
  Vi har en rekke forskjellige membraner som påvirker organene våre. Membraner av bindevev ligger rundt hvert organ, mellom organene og det strekker seg ligamenter av bindevev som binder organer til resten av kroppen. Er det spenning i noen av disse membranene, har det enkelte organ mindre bevegelse, og kan ikke fungere optimalt.
  Er for eksempel bindevevet rundt organene for stramt, kan det hemme blodgjennomstrømningen som medfører at avfallsstoffer ikke transporteres tilstrekkelig godt vekk.
  I forbindelse med følelsesmessig sjokk eller bilulykke kan spiserøret lage en varig krampetrekning, som igjen kan trekke  magesekken opp igjennom åpningen i mellomgulvet – som igjen førere til reflux, skade på slimhinner i halsen og skade på tannemaljen.
 • Det enkelte organ blir satt i bevegelse av flere årsaker
  Bevegelse som kommer fra resten av kroppen, f. eks muskel/ skjelett systemet og fra kroppen største åndedrettsmuskel, Diaphragma. Når kroppen flytter på seg, endres organenes plassering i organismen samt organnees stilling i forhold til hverandre.
 • Peristaltiske bevegelser gir også mobilitet til organene. Den peristaltiske bevegelsen av tarmveggens muskulatur er en stor sammentreknings bølge som rører, sirkulerer og bevirker riktig bevegelse av innholdet i mage og tarmer.
 • Bevegelse som kommer fra organene selv som kalles visceral mobilitet. Hvis bevegelse av et organ begrenses, kan det være årsak til dårlig funksjon av organet.

Et organ kan ha begrenset bevegelse (mangle plass), bli holdt fast av et overspendt ligament eller sitte fast i forhold til et annet organ. Bevegelserne er så langsomme, at de næsten ikke kan merkes. Det krever, at terapeuten er oppmerksom med hendene sine, og vet hvad han/hun skal merke etter.

Rytmer i kroppen vår påvirker også organene.
Åndedrettet pleier å ligge på cirka 15-18 gange pr. minut og kan endres med vilje.
Kranio-sakral rytmen ligger mellom: 18-22 gange pr. minut, den hurtige (respiratorisk sinus rytme), 2-3 gange pr minut, den midterste (the mid-tide), 1 gang pr. 100 sekund, den lange (the long tide)
Visceral rytmen pleier å ligge mellom 7-8 gange pr. minut.

Behandling
Med organ – massasje kan vi forbedre organenes bevegelse, idet alle organene i kroppen skal kunne bevege seg fritt. Dette er igjen en forutsetning for at organet skal kunne fungere optimalt.
Under selve behandlingen bruker terapeuten hendene og merker hvordan det enekelte organ ligger, om det er bevegelse, og om organet kan bevge seg fritt i forhold til de omliggende strukturer. Dette gir informasjon om det er sundt og velfungerende.
Selve behandlingen består av blide og langsomme bevegelser av selve organet. Stille og rolig løsnes spenningene rundt og i organet, og det begynner å gjenvinne bevegeligheten sin.
Etter en slik behandling vil vitalitten i organet øke som igjen vil gi en mulighet for å forbedre organets funksjon. Organsystemet er et sammenhengende system av ulike organer, bindevev og sener, så en behandling vil typisk involvere flere organer. På denne måten sikres at det belastede organet ikke bare oppnår en midlertidig lindring, men sammen med de øvrige organer oppnår en større balanse og innbyrdes helhet.

Å motta en behandling
Å få Organ-massasje er som regel en meget behagelig og særdeles avslappende opplevelse. Man kan nærmest merke hvordan kroppen liver opp og begynner å normalisere seg – helt inne fra dybden. Herfra sprer bedringen seg ut i alle kroker av kroppen. En bred vifte av ulike symptomer har tendesn til forsvinne under en slik behandling…

Alt henger sammen med alt
Organsystemet vårt har en direkte innvirkning på mange av kroppens andre systemer, som nervesystemet, hormonsystemet, muskel/skjelett systemet, lymfesystemet samt blod-og sirkulasjonssystemet. Det er derfor logisk at mange andre problemstillinger bedrer seg idet de forskjellige indre organer gjenopptar den optimale posisjon, bevegelse og sin frihet!

Det er mange gode grunner til å oppsøke en terapeut som kan gi Organ-massasje:

 • Fordøyelsesproblemer – f. eksempel forstoppelse, diarre’
 • Problemer med åndedrett – f. eksempel astma
 • Arrvev etter operasjon
 • Smerter i de indre organene
 • Spiserørsbrokk
 • Rygg – og nakkesmerterTorso
 • Tretthet
 • Barnløshet
 • Kjevespenninger
 • Blodsirkulasjon
 • Inkontinens
 • Bekkenproblemer
 • Nedsatt sexlyst
 • Hudproblemer
 • Vektproblemer
 • Nyfødte har ofte problemer med fordøyelsen som kolikk og forstoppelse. Her kan organ-massasje være til stor hjelp.

Organ- massasje: 2 x 4 dager

Del 1: 10. – 13. februar 2022
Del 2: 10. – 13. mars 2022

Kursavgift pr. del Kr 5490, –
Depositum ved påmelding kr 2000,- refunderes ved del 2
Forutsetning: Profesjonell terapeut eller i sluttfasen på utdanning til Muskelterapi, KST eller annen manuellterapeutisk utdannelse
Faglærere: Anne Britt Mallqui og Ann Elin Helgøy, begge Muskel – og KST terapeuter
Sted: Sirius Naturterapeutisk skole, Haugesund

Informasjon og påmelding: post@sirius-skole.no, www.sirius-skole.no

Forskning
Aksene i fostertilstand. Det er mye forskning som kommer fra «hands on» erfaringer. På ulike institusjoner over hele verden har vært studert mobilitet og motilitet for hvert eneste organ. Der er en rotasjonsakse for både mobilitet og for motilitet.
Når et menneske er sundt, er aksen av mobilitet og aksen av motilitet den samme. Ved dysfunksjon eller sykdom er aksen for de 2 bevegelser forskjellige fra hverandre. Hindringer av bevegelsen har større effekt på den ene enn på den andre. Den riktige aksen av bevegelse er den samme som i utviklingen i fostertilstanden!

Mobilitet er uttrykk for organenes endring i stilling og plassering, idet aksen av bevegelsen i organene var blitt endret, typisk ettersykdom i ulike organer. Bindevever blir strammere, mindre elastisk og tykkere. En liten ubalanse i en bevegelse gjentatt en million ganger over noen måneder eller år kan ha store konsekvenser. Nyrene beveger seg cirka 3 cm ved hvert åndedrag , eller 600 meter per dag… eller over 200 km hvert år.!

Motilitet er organenes uttryk for livets energi. Det er ingen vitenskapelig forklaring for motilitet, men vi kan merke det. Barral og Mercier, grundleggerne av visceral release mente, at det kunne være en fortsettelse av organenes bevegelse i fostertilstanden.

Motilitet har vært vanskelig å måle objektivt, men kan bekreftes ved at:

1) flere terapeuter sier det samme om en pasient

2) én teknikk gir de samme resultater på forskjellige pasienter

Motilitet kan være nedsatt på grunn av forskjellige faktorer:

–     Spenninger i bindevevet.

–     Spasmer i de hule organer

–     Infeksjoner som lungebetendelse, hepatitis (leverbetendelse), eller nephritis (nyrebetendelse), kan nedsette bevegeligheten samt holde et organ i expir.