Førstehjelp

Førstehjelp er en del av Grunnmedisin, NNH – godkjent
Studiet Grunnmedisin sitt faglige nivå, omfang og varighet ligger på nivå med Norske Høyskoler

Kursavgift  Førstehjelp: Kr 2000,- 

Gjennomføring

 • 4 stk obligatorisk arbeidsoppgaver/studiebrev, skal godkjennes før eksamen
 • Quiz, 3 stk, bruk in-log på skolens hjemmeside, innlagt godkjenningsgrad,
 • 5 timers praktisk / teoretisk kurs Røde Kors, ikke eldre enn 2 år. ca kr 1200,- 

Læringsutbytte: Kunnskaper. Etter gjennomføringen av kurset kan studenten

 • Gjøre rede for BLÅ – og ABC-prinsippene.
 • Kjenne til riktig innsats ved drukning
 • Kjenne til akuttmedisinske tilstander som bevisstløshet, kramper, pusteproblemer, forgiftninger og allergiske reaksjoner
 • Kjenne til ulike typer sårskader og symptomer ved ytre og indre blødninger
 • Kjenne til observasjoner og undersøkelser ved hodetraumer
 • Kjenne til ulike typer skjelettskader
 • Kjenne til hypotermi og lokale frostskader
 • Kjenne til psykisk førstehjelp på skadestedet

Ferdigheter. Etter gjennomføring av kurset kan studenten

 • Anvende basal hjerte- lunge- redning (BHLR)
 • Anvende ryggslagsmetoden ved fremmedlegeme- obstruksjon

Pensum «Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehuset” Gyldendal Norsk Forlag AS 2001, siste opplag. Knutsen jr., Øistein. ISBN 82-00-42422-7, ca 200 sider

Undervisningsansvarlig: Cand. Scient Stine Røthing

Kontinuerlig opptak/ åpent for alle

 

www.sirius-skole.no

Obs. Med forbehold for endringer