Grunnmedisin er  NNH- Godkjent

Mikrobiologi er en del av Grunnmedisin. 

Kontinuerlig opptak 
Kursavgift kr 3500,-
Eksamensavgift kr 900,-

Gjennomføring: Nettbasert Undervisning / studiebrev. 
Studiets innhold og nivå tilsvarer studier på Norske Høyskoler.

Faglig innhold: Du får en bred forståelse og kunnskap om infeksjonssykdommer knyttet opp til de mikroorganismer som forårsaker dem. Undervisningen gir en innføring i vanlige, smittsomme infeksjonssykdommer som et helseproblem samt metoder til forebyggelse, diagnostisering og påvisning av disse. 

Målgruppen for kurset er studenter og yrkesaktive innenfor alle helseprofesjoner. Studiet er velegnet for alle som ønsker å utvide sine kunnskaper om infeksjonssykdommer, spredning, påvirkning og forebyggelse. Kurset er spesielt tilpasset naturmedisinske terapeuter.

Læringsutbytte
Etter gjennomført kurs kan studenten:

Etter gjennomføringen av kurset skal studenten ha:

Arbeidskrav & evaluering: Nettbasert undervisning / mappekrav bestående av 7 stk innleveringer/studiebrev.

Pensum
”Medisinsk Mikrobiologi og infeksjonssykdommer”, 4. utgave, 2013, Trygve Tjade, Fagbokforlaget. ISBN978-82-450-1497-6

Økonomi: Kursavgift: kr. 3500,-  eksamensavgift: kr. 900,-

Faglærer: Cand. Scient Stine Røthing

Eksamen og evaluering: Hjemmeeksamen 5 timer, gradert karakter A-F
7 stk mappekrav / studiebrev skal godkjennes før oppmelding til eksamen

 

Velkommen som student på Sirius

Obs. Med forbehold for endringer

www.sirius-skole.no, post@sirius-skole.no