STUDIEKALENDER VÅREN 2019

Januar
24. – 27: Kurs i behandling av kjeve / Kjeveledd. Inngår i utdanningen til Muskelterapeut)

Februar
1. – 3: Aromamassasje
7. – 10: KST I ( Inngår i både KST – og Muskelterapiutdannelsen)
15. -17. Kurs i behandling av Lock Foot
17:   Funksjonell ernæring
18. – 19: Samling 1, Anatomi og Fysiologi, Grunnmedisin 
21. – 24: Klassisk Massasje, del 1 ( Inngår i utdanningen til Muskelterapeut)

Mars
1. – 3.: Kurs i “Massasje av nakke, skulder og rygg”
7. – 10: Kurs i “ALFA KST” (Forutsetning KST I – III)
11. – 12: Samling 2, Anatomi og Fysiologi, Grunnmedisin
14.  – 17: Klinisk praksis Muskelterapi
17:   Funksjonell ernæring
21. – 24: Klassisk Massasje, del 2 (inngår i utdanningen til Muskelterapeut)
22. – 25: KST II (forutsetning KST I )

April
13. – 15. Organmassasje, del 1. Videregående kurs
25. – 28: KST III
28:   Funksjonell ernæring
29.   Repetisjon og veiledning Klassisk massasje
30:  Praktisk prøve Klassisk Massasje

Mai
2. – 5:  Organmassasje / Visceral massasje, del 2 ( forutsetning del 1)
9. – 12: Kurs i ” Korrigering av ATLAS” , for øvede terapeuter
20. – 21: Repetisjon og veieldning KST I – III
22: teoretisk og Praktisk prøve
27: repetsisjon og veieldning Klasssisk Massasje
28: Praktisk prøve Klassisk Massasje

Juni

12:    Avsluttende eksamen Muskelterapi, kull 17 – 19
14.. – 16. VEKSfag
17. – 18: Avsluttende eksamen KST, kull 17 – 19

Juli: Skolen er sommerlukket 🙂