Historien om Sirius
  • Sirius ble etablert 9.  januar 1998 av Stine Røthing,  først som et holistisk senter for alt mellom himmel og jord.
  • Det ble arrangert ukentlige temakvelder og kurser innen healing, krystaller, jordstråling, drømmer /drømmetydning, Tarot, Guddommelige lover, Astrologi,  Sjamanisme /trommereiser, SELVutvikling, Chakra, sacred dance,  kraftdyr, Makrobiotikk, Sai Baba, Reinkarnasjon, Qi gong, Yoga, terapeutisk touch, Kornsirkler, fullmåneseremonier, fullmånemeditasjoner, magnetfelt,  indre reiser / chakra meditasjoner, studiegrupper om bl annet «Cource in miracles» og mye annet.
  • Det var den gangen det var litt farlig og eksotisk med aromaterapi, Haugesunds avis var på besøk, tok  bilder samt tekst fra dette «okkulte» stedet med røkelse og rar te, og av den lokale Indremisjon ble vi på stedet stemplet som «Satanister» og i ledtog med Djevelen sjøl.. det var en brytningstid kan man si. Heldigvis var jeg som leder av dette spøkefulle stedet velutdannet akademiker fra et godt borgerlig hjem.. det hjalp litt
  • Det ble imidlertid raskt fokus på de lengre kursrekker / utdanninger innen naturterapi / naturmedisin, f. eks Kinesiologi og Aromaterapi, og allerede i 2000 hadde vi de første Aromaterapeuter utdannet i samarbeid med Margareth Thomte. Og sammen med Anne Cathrine Christie Brandt Hansen ble det i 2000 – 2004 arrangert en rekke kurs i Pedagogisk Kinesiologi.
  • I samarbeid med Karl Axel Lind fra Sverige ble det to fulle 2- års utdanninger i Refleksologi, det første kullet sto ferdig i 2004.
  • Grunnmedisin som Anatomi & fysiologi, Patologi , Mikrobiologi og 1. hjelp kom vi raskt i gang med.  I år 2000 i samarbeid med lærere fra Høyskolen Stord / Haugesund, og etter hvert tok vi styringen selv. Mye fordi jeg som biolog hadde den faglige kompetansen,-  men jeg hadde også en stor personlig  interesse for kunnskapsfeltet… en nørd ganske enkelt!
  • Grunnmedisin ble NNH-godkjent i 2008, og faget Anatomi & Fysiologi ble i 2012 offentlig godkjent – 10 studiepoeng i samarbeid med HINT (Høyskolen I Nord Trøndelag)
  • Meg bekjent var Sirius en av de første skolene i Norge som tok fatt på det store fagemnet: KST. Dette var allerede i 1999, hvor  Sirius arrangerte de første kurs med danske aktører, blant annet Inge Dam. Det var ingen kompetanse på dette området i Norge, men jeg fant fort frem til Upledger Scandinavia og  UK hvor vi 2001  kjørte store kurs med opptil 20 kursdeltakere fra mange land.
  • Endelig kom Alfa Living fra Danmark inn i bildet, og i 2003  inngikk Sirius et samarbeid  med Britta Andersen om gjennomføring av Muskelterapi og KST. Det ble et stort vendepunkt,  allerede på første kullet viste det seg noen fremragende lærerkandidater i faget, så fra 2006 har Sirius vært selvberget med egne dyktige faglærere i både Muskelterapi og KST. Takk skjebne.  Naturmedisinsk Muskelterapi  og KST er i dag godkjent av NNH ( Norsk Naturterapeutisk Hovedorganisasjon)
  • Fra Danmark kom også Utdanningen Biomekanikk, som har et tilleggs navn Leddbehandler. Lars Kjeldal er viden kjent for sine egne kurs og utdanninger, og sammen fikk vi stablet på benene en kursrekke og imponerende konsept som i 2012 ble NNH-godkjent som Biomekanikk. Vi betrakter Sirius i dag som en KAM –skole ( Komplementær Alternativ Medisin), og også en «NNH – skole». NNH  har vært en solid pådriver for kvalitet i utdanningen, og for en stadig viktig forbedring av alle nivåer i gjennomføringen av utdanningstilbudene på Sirius.

Sirius har konstant vært i støpeskjeen, vi har flyttet mange ganger,  og til tross for opp – og nedturer, klart å reise oss igjen .. Ment to be!

I dag har  Sirius lokaler på Kvalamarken nord i Haugesund. Der er godt med plass, mye lys og ikke minst god parkeringsplass. Tiden er vår – det går vår vei, med nye perspektiver på helse, de siste årene nærmest et paradigmeskifte. Fra å være uglesett og merkelig er naturterapeuter blitt en stolt yrkesgruppe – i dag går man til massasje som man før gikk på turn. Historien er ikke slutt enda, det blir garantert flere kapitler,  nye dører og landskaper vi skal bevege oss inn i. Men takk for nå, vi snakkes snart igjen!

Mange hilsener fra Stine Røthing Cand. Scient