28
jul

0

Vaksinasjon, del 1: Barnevaksinasjon

Vaksinere eller ikke vaksinere Med lite kunnskap, blir man lett offer for manipulasjon Når jeg nå kaster meg ut i debatten om vaksinering, vil jeg straks gjøre rede for et par viktige ting: 1. Jeg skiller tydelig mellom vaksinering av barn kontra voksne 2. Barnevaksinasjonsprogram i fjerne strøk har jeg få innvendinger imot 3. Personlig […]