26
mai

0

Tankens kraft – Placeboeffekten?

Placebo- effekten. Bare man tror, at man får en smertestillende behandling, vil hjernen sette gang i et system, som undertrykker f. eks en smerte. Danske forskere har vist, at tankens kraft kan dempe smerte. Troen på at en behandling har virkning, er altså særdeles viktig i en tilfriskningsprosess. Menneskets egen autoritet, kunnskap om seg selv […]