26
mai

0

Tankens kraft – Placeboeffekten?

Placebo- effekten.

Bare man tror, at man får en smertestillende behandling, vil hjernen sette gang i et system, som undertrykker f. eks en smerte. Danske forskere har vist, at tankens kraft kan dempe smerte. Troen på at en behandling har virkning, er altså særdeles viktig i en tilfriskningsprosess.

Menneskets egen autoritet, kunnskap om seg selv og troen på at en valgt behandling virker, er med andre ord meget mer interessant enn det konvensjonell tenkning har kunnet forestille seg. Det å ta ansvar for egen helse, og foreta egne valg man virkelig tror på at vil hjelpe i en sykdomsprosess, kan være utslagsgivende for resultatet. Dersom leger og annet autorisert helsepersonell lar den enkelte pasient selv få bestemme hvilken behandling de ønsker, gir de mulighet for at hver enkelt kan foreta et autentisk valg – og derigjennom være medansvarlig for utfallet.

Tankens kraft er sterkere enn genenes betydning for kjemi, ble det sagt på Schrødingers katt i torsdag d. 28. april 2011 på NRK1.

Forestillingen om at man mottar en positiv behandling, kan dempe smerter. (Foto: Ugurhan Betin)

Det har lenge vært klart at vi har en tydelig kroppslig reaksjon på forestillingen om at vi mottar en smertestillende eller forbedrende behandling, selv om vi ikke gjør det i virkeligheten.

PlaceboPlacebo-effekten viser seg å være så høy som 82 % samt at kun 9 av 10 pasienter oppnår tilstrekkelig effekt av medisinering. Alle opplever imidlertid bieffekter som til dels kan være alvorlige – spesielt over lang tid.

Her er forskning som kan bidra til at troen på naturlige behandlingsformer som Massasje & Muskelterapi, KranioSakralTerapi, Biomekanikk osv ikke bare kan lindre smerter, men de er også bivirkningsfrie.

Og når snart stat og kommune oppdager den økonomiske effekten av forebyggende behandling med naturlige behandlingsmetoder, blir det gode arbeidsvilkår for vel-utdannede Natur – Terapeuter som Muskelterapi, KST, Refleksologi, Soneterapi og Biomekanikk/ leddbehandling.

 

Stine Røthing

Cand Scient, Rektor Sirius Naturterapeutisk skole