Utdannings kurs

Utdanningene Naturmedisinsk Muskel (MT) – og KST terapi er NNH – godkjent, det betyr at ved avsluttet utdanning, blir du fullverdig terapeutmedlem i NNH og får momsfritak

Her kan du begynne utdanningen til enten Naturmedisinsk Muskelterapi – eller KST utdanningen.

Hver høst tilbys  Klassisk Massasje, det er det grunnleggende kurset i utdanningen til Naturmedisinsk Muskelterapeut. Kurset er i to deler a 4 dager, normalt  i september og oktober.

Hver vår tilbys  KST I – III, dette er begynnerkurset i KST – utdanningen, men også et viktig kurs i Muskelterapiutdanningen. kurset er på 3 x 4 dager, normalt februar /mars, april og mai 

Ønsker du en fullverdig terapeutisk utdanning i Naturmedisinsk Muskelterapi, kan du melde deg på de videregående kurs &  behandlingskurs. Dette er kurs som gir deg både mye kunnskap, ferdigheter og kompetanse som profesjonell terapeut.

For dere som allerede er i gang med en terapeutisk utdanning, kan alle kurs i denne kategori la seg kombinere med annen terapiform. Leter du etter nytt og terapeutisk verktøy,  er du kommet på riktig sted

Alle kurs i Muskel – og KST utdanningen er kvalitetssikret igjennom NNH. For å få kuret godkjent opp mot NNH, skal det gjøres hjemmelekse i form av trening med klienter hjemme.  Dette er enkle arbeidskrav / lekse hvor utvalgte teknikker skal øves på klienter hjemme inkludert utføring av behandlingsjournaler. Når journalene er godkjent, er kurset også godkjent opp mot NNH. Det gis veiledning og hjelp vedr. utfylling av journalene.

Når alle kurs i utdanningen er gjennomført og behandlingsjournaler godkjent, kan du opptas som fullt medlem i NNH og få momsfritak.

 

Velkommen som student på Sirius