Utdannings kurs

Utdanningene Muskel – og KST terapi er NNH -godkjent, det betyr at ved avsluttet utdanning, blir du fullverdig medlem i NNH og får momsfritak

Du kan begynne utdanningen til enten Muskelterapi – eller KST utdanningen  på Sirius to ganger i året.

Hver høst kjører Klassisk Massasje, det er første kurset i utdanningen til Muskelterapeut. Kurset er i to deler a 4 dager, normalt lat til september og oktober.

Hver vår kjører KST I – III, dette er begynnerkurset i KST – utdanningen, men også en fortsettelse i Muskelterapiutdanningen. kurset er på 3 x 4 dager, normalt februar /mars, april og mai 

Øvrige kurs i denne kategorien er videregående kurs og er det vi kaller behandlingskurs. Dette er kurs som gir deg både mye kunnskap, ferdigheter og kompetanse som terapeut.

For dere som allerede er i gang med en terapeutisk utdanning, kan alle kurs i denne kategori la seg kombinere med annen terapiform. Leter du etter nytt og terapeutisk verktøy,  er du kommet på riktig sted

Alle kurs i muskel – og KST utdanningen er kvalitetssikret igjennom NNH. For å få kuret godkjent opp mot NNH, skal det gjøres hjemmelekse i form av trening med klienter hjemme.  Dette er arbeidskrav / lekse hvor utvalgte teknikker skal øves på klienter hjemme inkludert utføring av behandlingsjournaler. Når journalene er godkjent, er kurset også godkjent opp mot NNH. Det gis veiledning og hjelp vedr. utfylling av journalene.

Når alle kurs i utdanningen er gjennomført og behandlingsjournaler godkjent, kan du opptas som fullt medlem i NNH og få momsfritak.

 

Velkommen som student på Sirius