Refleksologi HAUGESUND 2016-2018
Utdanningen til Refleksolog  på Sirius er nå NNH- GODKJENT Eneste og første utdanning i Refleksologi som er NNH-godkjent i Norge

Gjennomføres som deltid over 2 år.
Refleksologi kalles også for vestens akupunktur. Refleksologiens røtter kan spores tilbake til mange ulike kulturer, men den største utviklingen har faktisk skjedd i de nordiske landene de siste 40 årene. Utdanningen består av 4 moduler med hvert 3 trinn. Hvert trinn på 4 dager. Kursavgift pr trinn kr 4950,- Totalt for studiet kr 69.000,- Samlet undervisningstid ca 400 timer. Avsluttes våren 2018.  Passer for alle som ønsker å arbeide med mennesker,  passer for dem som ønsker å bygge opp sin egen virksomhet og legge til rette for mer fritid.

Som Refleksolog lærer du å arbeide med soner & speil ulike steder på kroppen. Menneskekroppen har den fascinerende egenskapen at den lager modeller av seg selv – på seg selv. Det er denne egenskapen som er blitt brukt i blant annet soneterapi og øreakupunktur, som benytter hver sin kroppsmodell. Kroppen lager mange flere slike modeller, og refleksologi er læren om hvordan disse modellene brukes til terapeutisk formål. Modellene, som kalles projeksjoner blir manipulert med forskjellige masserende teknikker som stimulerer kroppens selvhelbredende evner. Effekten av en slik behandling er at både modellen av kroppen og kroppen selv blir friskere.
Refleksologi er en enkel og effektiv Manuellterapeutisk behandlingsform som ikke krever kostbare apparater.refleksologi

Fagansvarlig:
Utdannelse til Refleksolog – NNH godkjent
Samlet undervisningstid: 400 timerRefleksologi, legg_male_female

Tider: Alle dager: kl 09 – 17
Sted: Sirius, Kvalamarken 5, 5514 Haugesund
Opptak, påmelding og gjennomføring. Ingen faglige forutsetninger. Alder minst 20 år. Personlig samtale før opptak på studiet.Undervisningen går over 4 moduler a 3 trinn a 4 dager. Hvert modul avsluttes med en mindre praktisk klinisk prøve som vurderes til bestått /ikke bestått. Diplom og kursbevis for hvert modul.

Opptak til studiet kan skje enten for hele utdannelsen, eller for ett modul om gangen. Det er gode intervaller for hjemme studium. Studiet er basert på teoretisk og praktisk arbeid med en stor grad av egenstudium / klienttrening og journalføring. Samlet lærerveiledet undervisning ca 400 timer. Obligatorisk fremmøte ved all undervisning. Klientbehandlinger blir fortløpende vurdert og  godkjent. En individuell fordypningsoppgave skal godkjennes før oppmelding til avsluttende muntlig eksamen

Refleksologi kan hjelpe mot for eksempel:  Allergiproblemer, Hodepine, Øre – nese- og halsproblemer, Luftveisproblemer, Bihuleproblemer, Fertilitetsproblemer, Mage/tarm/ fordøyelsesproblemer, Forstoppelse, diare, Halsbrann, sure oppstøt, søvnproblemer, muskel og – skjelett, smerter, urinveisproblemer, psykosomatikk mm.

Emneoversikt: Arbeidsteknikker, Historikk, Terminologi, Yrkeshygiene, Etikk, Klienttrening, Journalføring, Klientens reaksjoner, Psykologi (pasientbehandlerrollen), Kontraindikasjoner, Anatomiske relasjoner, Kryssforbindelser mellom projeksjoner, Geometriske projeksjoner, Refleksologisk elementlære, Projeksjoner, Øreakupunktur (ørerefleksologi med bruk av nåler),, Behandling av psykiske problemstillinger.

Dokumentasjon For avsluttende Vitnemål, og Diplom, må studenten ha bestått:

  • Fullført Refleksologistudiet etter regler som er listet opp i studie- og skolekontrakt
  • Klinisk egenpraksis med klienter hjemme, 90 stk behandlingsjournaler
  • Mindre praktisk prøve etter 1. 2, 3. og 4. Modul
  • Bestått fordypningsoppgaven inkl muntlig eksamen

Finansiering. Samlet pris for Refleksologidelen ca kr.59.400,- I tillegg avsluttende fordypningsmodul & klinisk praksis, gjennomføring av praktisk/muntlige prøver, sensorer, evaluering mappekrav og avsluttende eksamen, samlet ca kr 10.000,-
Kursavgift pr trinn kr. 4950,- som faktureres i forkant av hver modul. Lærebøker & Sonestaver ca kr. 1000,-

Studenthelse: I løpet av utdanningen vil hver enkelt student få omfattende behandling fra medstudenter. Samlet kan det forventes en betydelig forbedring av egen helse ved gjennomføring av studiet.
Studiets relevans til yrkeslivet. Den vestlige befolkning er voksende opptatt av helse, sunnhet og livskvalitet, og bruk av alternativ behandling er blitt svært utbredt. Det vises på bruken av naturterapi som har hatt en kraftig utvikling i Norge de siste årene. Etter avsluttet studium etablerer de fleste seg som selvstendige næringsdrivende i egen praksis eller i samarbeid med kiropraktorer, leger, fysioterapeuter, hoteller, spa avdelinger eller treningssenter.

Semesterplan 4 moduler:
1) Høsten 2018: Trinn 1:  september, Trinn 2: oktober, Trinn 3:  november
2) Våren 2019: Trinn 4;  januar, Trinn 5: mars, Trinn 6: mai
3) Høsten 2019: Trinn 7:  august, Trinn september Trinn 9:  november
4) Våren 2020: Trinn 10:  februar, Trinn 11:  mars, Trinn 12: april

Avlevering fordypningsoppgaven: mai 2020

Avsluttende muntlig og praktisk prøve : juni 2020

Påmelding senest 15. august 2018 til: post@sirius-skole.no
For spørsmål eller noe du lurer på, ring 97171616 eller send en mail.

For mer info: www.sirius-skole.no,

Velkommen som student på Sirius