Biomekanikk,  NNH-Godkjent

 

Yrkeskompetanse:

Behandling av smerter og problemer i muskel- og skjelettsystemet

    Hva er Biomekanikk? Jo, det er Leddbehandling

En Biomekaniker jobber med ledd. En Leddbehandler arbeider med ledd i ryggsøylen, kraniet og bekkenet med fokus på årsakssammenhenger.

En Leddbehandler ser på sykdommer og symptomer som måten kroppen kommuniserer på når noe er galt eller noe er ute av balanse, og vil først og fremst forsøke å finne årsakene til smerter i kroppens skjelett og muskulatur

Faglig innhold i utdanningen

I utdanningen til Leddbehandler lærer studentene å arbeide med ubalanser i bevegelsesapparatet. Alle korreksjoner av ledd og leddflater foretas som skånsomme teknikker, som studentene lærer i faget tensegrity. Alt muskulært arbeid utføres på samme måten etter prinsipper lært i faget tensegrity.

 

Med fokus på sammenhengen mellom kroppens forskjellige systemer og hvordan de fungerer i forhold til hverandre, lærer studenten å vurdere muskel- og skjelettsystemet sammen med det kranielle systemet, bindevev, kroppens organsystem og sirkulasjonen i kroppen. Yrkesfaget Leddbehandler bygger på medisinske fag som anatomi, fysiologi, sykdomslære og kroppens egen biomekanikk.

I studiet læres å bruke en såkalte ”soft tissue-teknikk”, som består av trykk, trekk og massasje som påvirker kroppens bløtvev, stabiliserer sirkulasjonen, minsker spenninger og styrker svake vevsområder. Med myke bevegelser kan en Biomekaniker for eksempel øke bevegeligheten i ryggraden.

De enkelte fagemner i utdanningen Biomekanikk

Tensegrity 32 timer, neste gang: 12. – 15. november 2015

I tensegrity lærer du å palpere og behandle kroppens bindevev. Bindevevet er det største og viktigste vev i vårt bevegeapparat og utgjør kroppens benhinne/periost, sener, ligamenter, brusk og muskelhinner. Der blir kun undervist i blide teknikker, såkaldt ‘low-force’ teknikker samt bruk av CAT, en liten mekanisk impulsskaper. Tensegrity danner grunnlaget for tilgangen til behandling av kroppen i utdannelsens øvrige fag

KST1 48 timer

Upledger 10 trinn protokoll, primært fokus på væske – hinne – systemet, den såkalte bIodynamiske kraniosakralterapi. Her lærer studenten som overordnet mål å palpere samt løsne manglende elastisitet i det durale /vaskulære systemet

Biomekanikk 72 timer

Består av Cervical columna, Thoracal columna og Lumbal columna a 24 timer

I den generelle Biomekanikken lærer du om alle bevegelsestypene i kroppens ledd. Du lærer teknikker til at løsne leddene i både nakke, rygg, bekken og ekstremiteter, og dermed få de relaterte musklene til å avspennes. Behandlingsmetoden og det egentlige ‘interface’ til å behandle ledd lærer du i faget Tensegrity.

SOT 48 timer

I SOT lærer studentene å anskue kroppens bevegeapparat som en helhet. Det tas utgangspunkt i deJarnettes SOT, samt en tilskrevet protokoll av Lars Kjeldal. Du vil i SOT erfare, at mange av bevegelsesapparatets symptomer er kjedet sammen, og at SOT vil hjelpe studentene med å få så mange symptomer som mulig behandlet på kortest mulig tid. SOT er dels et verdifullt observasjonsverktøy, samtidig med at det angir presise protokoller eller ‘kjøreplaner/oppskrifter’ for hvordan behandlingen skal forløpe.Studenten lærer også å palpere samt løsne manglende bevegelese i sacrum, samt i Si-leddet

 

Biomekanisk kraniosakralterapi 64 timer

I den Biomekaniske. I faget Kraniosakralterapi lærer du å frigjøre kraniets samlinger. Dette er især vesentlig for å balansere kroppens posturologiske system, men også for å kunne hjelpe klienter etter slag på kraniet etter fall og uhell, etc..

 

Biomekanisk Posturologi 32 timer

I den Biomekaniske Posturologi lærer du som student om de bakenforliggende faktorer for kroniske ubalanser og skjevheter i bevegelsesapparatet. Det tas utgangspunkt i den franske posturolog Michel Marignan’s arbeid. Det vil være fokus på å utvikle observasjonsverktøyer for fotens ledd, øynenes samsyn eller konvergensevne samt kjevens funksjon og tennenes sammenbit. Disse observasjoner vil danne en del av grunnlaget for de teknikkene studentene vil velge å behandle med fra den Generelle Biomekanikk og Biomekanisk kraniosakralterapi.

 

For informasjon og påmelding: post@sirius-skole.no

 

Get into Sirious business