Dokumentasjonsplikt for alternative behandlere i Norge

_________________________________________________________________

Dokumentasjonsplikt for alternative behandlere vil si plikt til å føre pasientjournal.

Dokumentasjonsplikten skal ivareta flere hensyn, blant annet pasientenes rettigheter.

Dokumentasjonsplikt er tittelen på et eget kapittel i helsepersonelloven (kap 8).

SABORG (Sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner) har arbeidet med dokumentasjonsplikten og på representasjonsmøtet d. 8. nov 2007, ble følgende vedtatt:

Dokumentasjonsplikt

 • I) Enhver alternativ behandler plikter å føre dokumentasjon om sitt arbeid med pasienter / klienter.
 • Opptegnelsen skal minimum inneholde:
  • Navn, alder / fødselsdato og adresse
  • Angivelse av det problem som ligger til grunn for utredningen / behandlingen
  • Tilrådning, iverksatt behandling eller andre tiltak som ledd i behandlingen
  • Tidspunkt for 1. gangs kontakt og videre undersøkelse av klienten
 • II) Opplysningene skal holdes nedlåst og skal oppbevares minimum i 5 år.

 

Ved eventuelle forsikringskrav, kreves det at man kan forlegge:

Navn, fødselsdato, Konsultasjonshistorikk med datoer og iverksette tiltak og behandlingsformer for pasient.

Viktig: Finnes der ingen dokumentasjon, så får man heller ingen forsikringsdekning.

Informasjon om Dokumentasjonsplikten ligger i Studentloggboken når man starter et studium på Sirius.

Dokumentasjonsplikten er nedfelt i alle organisasjoners vedtekter og etiske regelverk, f.eks også hos NNH.

Meld deg inn i NNH – selv om du bare er student.

Som medlem i NNH får du en ansvarsforsikring både som praktiserende terapeut og som student. Gjennom Gjensidige har NNH gunstige medlemsfordeler vedrørende forsikring. Inkludert i medlemskontingenten til NNH, er en premie for en ansvarsforsikring på kr 10.millioner. Denne gjelder på eventuell skade på pasient. I tillegg får NNHs medlemmer spesialpriset person – og ulykkesforsikring, rimelig kollektiv hjemforsikring og medlemsrabatt på private skadeforsikringer.

Se mer på: www.nnh.no