Utdanning til Soneterapeut – NNH godkjent

I samarbeid med Terje Horpestad / Soneterapiskolen, setter Sirius opp en Soneterapeut-utdanning, oppstart høsten 2018. Det terapeutiske faget er på 250 timer fordelt over 8  samlinger  a 32 timer. Hver samling er på 4 dager, fra 09- 17 hver dag. Sted: Sirius i Haugesund. 
Utdanningen er godkjent av NNH, som studentmedlem får man mange fordeler mens man er underveis med en utdannelse, bland annet en rimelig forsikring. Det er viktig med en profesjonell medlemsorganisasjon i ryggen om noe skulle skje. 

Opptak Det er rullerende opptak til studiet, vi tar opp studenter i den rekkefølgen de melder seg på. Max antall studenter pr kull er 9
Samlinger og Journaler Studiet er organisert med tre samlinger pr semester over 1 ½ år. Utdanningen er et deltidsstudium og det må beregnes tid til egentrening mellom modulene. Mellom samlingene skal det arbeides med klienter hjemme, i alt 8 behandlingsjournaler pr modul, samlet 64 journaler. Disse skal avleveres og godkjennes av lærer for hver gang dere er på skolen.

Tre samlirefleksologi-1nger: høsten 2018
1. samling: 20. – 23. september 
2. samling: 25. – 28. oktober
3. samling: 29. november – 2. desember

Tre samlinger våren 2019
4. samling:
17. – 20.  januar
5. samling: 28. februar – 3. mars
6. samling: 25. – 28. april

To samlinger  sommer /høsten 2019
7. samling: 13. – 16. juni
8. samling: 1. – 4. august

Kursavgift pr samling kr 5290,- Kan deles i mindre avdrag etter avtale

Hva er Soneterapi ? Soneterapi er enkelt forklart  en behandlingsmetode, hvor man ved trykkpåvirkning er ett sted på kroppen forsøker å forbedre funksjonen ett annet sted. Teorien er at s at hele kroppen(makrosystemet), avspeiles i i delområder av kroppen (mikrosystemer), som igjen kommuniserer og vekselvirker med helheten. Ved trykk eller massasje på ulike sonepunkter, kommuniseres til respektive kroppsdeler / organer. Kroppens  svar er å forsterke egne forsvarsreaksjoner sånn at de ulike organer, kroppsdeler eller vev  greier å kurere seg selv.                                                                                       Føtter, Terje
For informasjon: post@sirius-skole.no. Be om veiledning til studiet!
Skolekontrakt signeres.
Depositum kr 4000,- som refunderes ved siste samling
Max 9 studenter
Muntlig prøve : 2. – 3. september 2019
 
Fagansvarlig:
TERJE HORPESTAD, som  gjennom 27 år har opparbeidet daglig erfaring med soneterapibehandlinger, og utviklet et unikt og detaljert sonesystem som har resultert i 3 fagbøker i soneterapi og 1 stk fagbok i tankefeltterapi.  I 1998 startet han Soneterapiskolen hvor han har vært lærer og rektor.
Terje Horpestad ble eksaminert soneterapeut v/Naturheilschule i 1986. Han har videreutdanning i fotsoneterapi v/Charles Ersdal. I tillegg til eksamener fra Naturheilschule i øreakupunktur, urtemedisin, anTerje Horpestadatomi og fysiologi.
Eksamen i tankefeltterapi: Alternativet i Stavanger
Soneterapiskolen har bedriftsavtaler med flere større bedrifter i Rogaland (blant annet Coop på Bryne). Terje har tidligere i flere år vært leder i forskningskomiteen til NNH.

Bøker utgitt av Terje Horpestad:
Ny kunnskap i Soneterapi ISBN 9788299741224
Oversatt til engelsk: New knowledge in reflexotherapy Isbn 978-82-997412-5-5
Tankefeltterapi, akupunktur og meridianlære ISBN 978-82-997412-4-8
Soneterapi i tekst og bilder ISBN 978-82-997412-8-6

For opptak i NNH og Økonomi – alt på Sirius:

  • Soneterapi 250 timer, Samlet kursavgift 8 samlinger a 5290,- . Avsluttede muntlig prøve inkl. sensur / sensorer, eksamensavgift, administrasjon kr 5400,- 
    etc kr 47.720,- I tillegg utgifter til lærebøker ca kr 1000,- betales til faglærer
  • Grunnmedisin 300 timer ( Anatomi & fysiologi, Patologi, Mikrobiologi Førstehjelp), fagene tas enkeltvis, og faktureres enkeltvis
    Samlet kursavgift kr 14.500,- kan deles inn i avdrag, begynn når du ønsker.
  • VEKSfag, 50 timer, kr 4350,-
  • Naturmedisinsk grunnstudium, 110 timer kr 9800,- kan deles opp i avdrag, beregnet til ca 12 måneder, eksamensavgift kr 900,-.

De obligatoriske fagene bør påbegynnes samtidig som soneterapi – delen starter. Samtlige kan tas på Sirius. Grunnmedisin og Naturmedisin er nettstudier. Vi anbefaler at Anatomi & fysiologi gjennomføres først, dernest sykdomslære. VEKSfaget bør tas våren 2019.
1. samling: 20. – 23. september.
Påmeldingsfrist: 1. september 2018

Påmelding: post@sirius-skole.no,tlf 97171616, terje.horpestad@lyse.net,tlf 45036557

Med forbehold for mindre endringer.

Velkommen som student på Sirius
Sirius Naturterapeutisk skole 5514 Haugesund

www.sirius-skole.no