Utdanning til Soneterapeut – NNH godkjent

STUDIET
Utdanningen består av 250 timer soneterapi og består av 16  samlinger hver på 2 dager, hvor det undervises i teoretisk soneterapi i kombinasjon med  at studentene øver seg praktisk på hverandre., dette er klinisk praksis under veiledning av faglærer. 
Helger: Samlingene er helgebasert: Lørdag og søndag:
Tider: kl 09-17 hver dag.

OPPTAK: Det er ingen forutsetning for å søke opptak, alle som er interesser i hese, sunnhet og helhetlig behandling kan søke Det er rullerende opptak til studiet, vi tar opp studenter i den rekkefølge de melder seg på. Max antall studenter pr kull er 9.
Økonomi: kr 2600,-pr samling

Samlinger og Journaler Studiet er organisert med  to- dagers samlinger over 4 semestre. Dette er et deltidstudium og du må beregne tid til egentrening mellom hver ang du er på skolen.Hjemme skal du arbeide med klienter, ialt 4 stk klienter / behandlingsjournaler mellom hver samling, ialt 64 journaler i løpet av utdanningen. Disse skal avleveres og godkjennes av lærer for hver gang du er på skolen.Dette er kvalitetssikring både for  deg som student og for god gjennomføring av studiet.

Start høsten 2019
1. samling: 28. – 29. september 
2. samling: 26. – 27. oktober
3. samling: 23.   24. november – 

Våren 2020
4. samling:
11. – 12.  januar
5. samling: 8. -9. februar
6. samling: 7. – 8. mars
7. samling: 25. – 26. april
8.samling: 6.-7.juni

Høsten 2020
9. samling: 15. – 16. august
10. samling: 26. – 27. september
11. samling: 24. – 25. oktober
12. samling: 21. – 22. november

Våren 2021
13.samling: 9.-10.januar
14.samling:13.-14.februar
15.samling:13.-14. mars
16.samling: 24.-25.april
Muntlig prøve: 5.-6.juni 2021

Kursavgift pr samling kr 2600,-

Hva er Soneterapi ? Soneterapi er enkelt forklart  en behandlingsmetode, hvor man ved trykkpåvirkning er ett sted på kroppen forsøker å forbedre funksjonen ett annet sted. Teorien er at at hele kroppen(makrosystemet), avspeiles i i delområder av kroppen (mikrosystemer), som igjen kommuniserer og vekselvirker med helheten. Ved trykk eller massasje på ulike sone punkter, kommuniseres til respektive kroppsdeler / organer. Kroppens  svar er å forsterke egne forsvars-reaksjoner sånn at de ulike organer, kroppsdeler eller vev  greier å kurere seg selv.                                                                                       Føtter, Terje
For informasjon:
post@sirius-skole.no.
Be om veiledning til studiet!
Skolekontrakt signeres.
Depositum kr 2000,- som refunderes ved siste samling
Max 9 studenter
Start :
28 . – 29. september 2019
Avsluttes : 5. – 6. juni 2021
 

Bøker utgitt av Terje Horpestad:
Ny kunnskap i Soneterapi ISBN 9788299741224
Oversatt til engelsk: New knowledge in reflexotherapy Isbn 978-82-997412-5-5
Tankefeltterapi, akupunktur og meridianlære ISBN 978-82-997412-4-8
Soneterapi i tekst og bilder ISBN 978-82-997412-8-6

For opptak i NNH og Økonomi – alt på Sirius:

 • Soneterapi 250 timer, Samlet kursavgift 16 samlinger a kr 2600,- Avsluttede muntlig prøve inkl. sensur / sensorer, eksamensavgift, administrasjon etc kr 2500,- 
  Utgifter til lærebøker ca kr 1000,- betales til faglærer
 • Grunnmedisin 300 timer ( Anatomi & fysiologi, Patologi, Mikrobiologi Førstehjelp), fagene tas enkeltvis, og faktureres enkeltvis
  Samlet kursavgift kr 14.500,- kan deles inn i avdrag, begynn når du ønsker. Rabatt for studenter  på Soneterapi kr 2500,-
  Din pris Kr 12.000,-
 • VEKSfag, 50 timer, kr 4350,- Din pris kr 4000,-
 • Naturmedisinsk grunnstudium, 110 timer kr 9800,- kan deles opp i avdrag, beregnet til ca 12 måneder, eksamensavgift kr 900,-.
  Som Soneterapi student, din pris kr 8000, –

Anatomi og fysiologi bør påbegynnes samtidig som soneterapi – delen starter. Alle fag kan tas på Sirius. Grunnmedisin og Naturmedisin er nettstudier. Anatomi og Fysiologi kan tas som enkeltfag, normalpris  kr 5500, – Din pris kr 4500,

1. samling Soneterapi: 28. – 29. september 2019 
Påmeldingsfrist: 1. september 

Påmelding: post@sirius-skole.no,tlf 97171616,

Med forbehold for mindre endringer.

Velkommen som student på Sirius
Sirius Naturterapeutisk skole 5514 Haugesund

www.sirius-skole.no