Grunnmedisin på Sirius

Studiet er godkjent av NNH (Norsk Naturterapeutisk Hovedorganisasjon), og tilfredsstiller kravene som stilles til en NNH-godkjent naturterapeut.

Grunnmedisin er et obligatorisk studium for alle naturterapeuter i Norge, og gir kunnskap og kompetanse i medisinsk naturvitenskapelig tenkemåte.

På Sirius består grunnmedisin av:

 

 • Anatomi & Fysiologi
 • Patologi
 • Mikrobiologi
 • Førstehjelp

 

Oppstart: Begynn når du vil.

Du kan logge deg inn i programmet med egen in-log, følge web-seminarer, test deg selv, ta quiz og delta i åpne klasserom / spørretimer.

 

I det største faget; anatomi & fysiologi, vi du lære hvordan kroppens organer og organsystemer er bygget opp og hvordan organismen regulerer livsviktige fysiologiske prosesser.

I patologi vil du lære om sykdommer, om hvordan kroppen viser tegn på sykdom og du lærer å forstå og gjenkjenne sykdomstilstander.

Forståelse og kunnskap om infeksjonssykdommer og mikroorganismer lærer du i faget mikrobiologi. Kunnskap om hva som forårsaker infeksjonssykdommer er viktig i en verden som blir stadig mindre. Du lærer om hvordan infeksjoner av smittsomme, sykdomsfremkallende mikroorganismer kan forebygges, om sykehusinfeksjoner, om vaksinasjoner, virkninger og bivirkninger
I 1.hjelp vil du lære om grunnleggende akuttmedisinske tiltak, om prinsippene for de livreddende førstehjelps tiltakene, hjerte-lunge-redning, sjokk/ akuttmedisinske tilstander og traumer

 

Samlet gir grunnmedisin viktig faglig kunnskap og kompetanse. Kommunikasjon og samhandling med annet helsepersonell blir utviklet, og som naturterapeut vil trygghet og tillit til egen dømmekraft og behandlingsstrategi bli styrket.

 

Målgruppe

 • Alle studenter på naturmedisinske eller naturterapeutiske studier
 • Yrkesutøvere innen helse – og sosialsektoren som mangler medisinsk utdannelse
 • Lærere i videregående skole
 • Studenter som vil på videre studier innen helsefaglige studieretninger som medisin, sykepleie, vernepleie, ergoterapi, reseptar, farmasi, idrettsfag

 

 

Undervisningen

Grunnmedisin som fagemne er et deltidsstudium, og kan gjennomføres på 1 – 2 år.

Pensum og lærestoffet tilknyttet studiet, gjennomgås som web-seminarer i faget anatomi & fysiologi med tester, quiz, åpne klasserom og innleveringer. 4 frivillige samlinger i løpet av semesteret.

De øvrige fagene i grunnmedisin gjennomføres som nettbasert brevstudier med hyppige innleveringer som blir evaluert individuelt. Hver student med egen in-log for «test deg selv», quiz og oppgaver. Se gjennomføring for de enkelte fag

 

Eksamen

Det tilrettelegges for eksamen 2 ganger i året

Eksamen i faget anatomi & fysiologi er stedbasert til Sirius i Haugesund. Unntak kan innfris, da under kontrollerte former som skal individuelt innvilges

Eksamen kan også arrangeres som hjemmeeksamen, da under visse vilkår, med assisterende kontrakt etc.

 

 

Evaluering / Vurdering

 • Quiz med innlagt godkjenningsgrad, vurdering A – F
 • Obligatoriske innleveringer, individuell evaluering, vurdering bestått / ikke bestått
 • 5 timers skriftlig eksamen uten hjelpemidler, vurdering A – F

 

Se nærmere under de enkelte fag

 

Fagansvarlig

Cand. Scient Stine Røthing

 

Økonomi

Kursavgift for anatomi & fysiologi kr 6000,- eks avgift kr 900,-

Kursavgift patologi og mikrobiologi hver kr 4500,- eks avgift hver kr 900,-

Kursavgift 1.hjelp kr 2500,- Røde kors 5- timers praktisk /teoretisk kurs, arrangeres lokalt der du bor. Veiledende pris ca kr 1200,- eks avgift kr 900,-

 

Frivillige samlinger anatomi & fysiologi a 5 timer, kr 600,-

Pr semester 4 samlinger på Sirius i Haugesund. Rimelig overnatting

 

 

Påmelding

post@sirius-skole.no

tlf 97171616

 

For mer informasjon: www.sirius-skole.no

 

 

 

Velkommen som student på Sirius!