Grunnmedisin på Sirius Naturterapeutisk skole – NNH godkjent
Kontinuerlig opptak

På Sirius har vi gjennomført store endringer vedr studiet Grunnmedisin. E-learning har gjort studiet bedre, enklere og mye billigere. Studer hjemme eller hvor du vil, og når du vil.

Anatomi & Fysiologi er det største og mest grunnleggende faget i Grunnmedisin. Her legges viktige hjørnestener i forståelsen av de øvrige fagene:

  • Patologi
  • Mikrobiologi
  • Førstehjelp

 

I faget anatomi & fysiologi kan du nå studere hjemmefra, eller hvor som helst.

E- learning er en suveren undervisningsmetode, spesielt fordi du får god og profesjonell undervisning via web-seminarer i kombinasjon med Power points som tilhører hvert seminar. Der har jeg sammenfattet det viktigste i pensum, laget struktur og orden i lærestoffet samt brukt bilder fra læreboken til å illustrere teksten.

Det er i alt 16 stk videoer a ca 50 minutter som tar for seg alle kapitlene i læreboken. Sammen med hvert web-seminar er der tilhørende power point – slides som er viktige klipp fra pensum.

Sammen blir dette en fantastisk vandring igjennom kroppens forskjellige vev, organer og organsystemer. Og som profesjonell terapeut vet du selvfølgelig hvor leveren ligger, hvilke livsviktige funksjoner den har og hvordan den gjør det.

Ved påmelding får du adgang til alle seminarene, power point – slides, «test deg selv», oppgaver og quiz.

De øvrige fagene i Grunnmedisin, får de ved påmelding adgang til «test deg selv» , oppgaver og quiz , se under Patologi, Mikrobiologi eller Førstehjelp.

 

Kursavgift:
Anatomi & Fysiologi kr. 6000,-
Patologi kr 4500,-
Mikrobiologi kr 4500
Førstehjelp kr 2500,-

Informasjon og påmelding: post@sirius-skole.no

Med forbehold for mindre endringer