Kurs I: Energi og bevissthet – kunsten å være deg SELV!

Dette kurset er nr 1 i rekken av 5 SELVutviklingskurser hos ILIANA Akademiet.

Sted: Sirius i Haugesund
Dato: 20. – 22. oktober
Tider: Fre. kl.18.00 – 22.00.
Lør. kl.10.00 – ca. kl.19/20.00.
Søn. kl.10.00 – ca. 17/18.00
Kursavgift kr 3350,-

Kursleder: Inge Ås.  Vær med på et kurs med akademiets grunnlegger Inge Ås, som har undervist i over 30 år i inn og utlaPå kurset får du kartlagt din egen situasjon og du får tilgang til nye ressurser. Du lærer grunnleggende meditasjon – og pusteøvelser, verktøy for drømmetolkning, og visualisering gjennom ulike øvelser, som kan bli dine redskaper til egenutvikling i hverdagen. Kurset er et kurs for og med deg og er selvhealing i praksis. Det du vil dele kan du dele med gruppen – det du vil spørre om er det rom for at du spør du om – og ellers vil du få glede av å lytte til ILIANA læreren og de andre i gruppen
      Vi definerer begreper som energi, healing og SELVutvikling. Hva er en stemning, et energifenomen eller elektromagnetisme, frekvens, bølgelengde ? I hjernen finnes beta-, alfa-, theta- og deltabølger. Alt etter som vi er våkne, slapper av eller sover. Mange teorier kan ikke alltid snakke sammen! ”Alternative” forklaringsmodeller. er basert på egne teorier ofte fra østen. Akupunktører snakker om Chi. Homøopater snakker om å stimulere vitalkraft. Healere snakker om mer og mindre energi, i flyt eller stagnert. Hva er det egentlig vi snakker om? Ubevisst, underbevisst, bevisst og våken er begreper vi skal se på. Hva er aura og hva er et chakra? Og hvor kommer teoriene fra?

Energifeltet rundt og gjennom kroppen bærer din historie, dine tanker, emosjoner og din kropp. Energifeltet påvirkes av dine tanker, din kontroll og din balanse på mange plan. Hovedorganene i dette feltet kalles chakra – eller energihjul. Du vil lære om disse chakraene teoretisk og du vil erfare dem gjennom egne øvelser slik at du selv kan avgjøre om dette bare er påstander og filosofi eller nyttige metoder. Du vil forstå hva en blokkering kan være og lære metoder til å transformere den igjen.

Om Inge:
Inge Ås er en anerkjent livsveileder og lifecoach. Hun er kjent for sin direkte, enkle, innsiktsfulle og entusiastiske formidlingsevne. Hun benyttes som kurs- og foredragsholder over hele landet, både for private grupper, i næringslivet og i offentlige institusjoner. Inge er kjent som en dynamisk og inspirerende kursholder, aktiv multimediakunstner og mangeårig SELVutviklingslærer, livs coach og alternativ behandler. Gjennom mange års virke over store deler av landet har hun vært med en rivende utviklingen i forbindelse med synet og utøvelsen av nye og gamle veilednings- og behandlingsformer.
Hun har et sterkt samfunnsengasjement, fra økologi og feminisme på 70-tallet til i dag, og har et enormt spenn i sin faglige kompetanse. Dette gjør at hun har mange spennende innfallsvinkler i sitt arbeid med mennesker, hvor hun setter alt sammen til et hele.
Hun kaller sitt arbeid «indre politikk» eller «spiritualitet med beina godt plantet på jorda» og sier at det aktive SELVutviklingsarbeidet ( for det er et arbeid!) har med fordelingen av ansvar og goder både i samfunnet rundt oss og ikke minst slik vi behandler oss selv og våre nærmeste. Dermed blir det faglige hun har utarbeidet og underviser i gjennom ILIANA-akademiets kurs og fagutdannelser en del av hennes bidrag til en bedre felles verden.    

Kursavgift: 3350,-
Betalingsavtaler er mulig.
Muligheter til individuelle Livsveiledningstimer før eller etter kurset etter avtale.

For dere som repeterer kurset, er det avslag kr 500,-

Påmelding: post@sirius-skole.no
Frist, senest 1. oktober.

ILIANA akademiet
Vil du bli mer deg SELV?
Du kan styrke ditt grunnfjell.
Du kan finne ditt indre kompass.
Slik blir du modigere i ditt eget liv og kan skape mer av det du ønsker.

Aktiv SELVutvikling vekker byggmesteren (SELV)
Vår personlighet er som et bygg som består av mange strukturer, hvor noen av dem samarbeider bedre enn andre. Når du får oversikten og du selv bruker verktøyene du trenger, kan du virkelig omskape ditt liv til noe mer og du kan sette dine erfaringer og din historie inn i en ny ressursorientert sammenheng. Det er dette kursene kan gi deg tid og rom til!

SELVutvikling er en todelt prosess.
Den ene er en personlig, psykologisk prosess – gamle misforståelser og tolkninger av hendelser blir omformet og forløst og vi vikler oss ut av personlighetens garn. Til dette trenger vi metoder som gir mulighet til innsikt, refleksjon, avlæring og innlæring.
Den andre delen en dypere, spirituell prosess. Dette er en gjenerobring og en oppvåkning hvor vi kommer i kontakt med vårt indre gjennom å huske hvem vi dypest sett faktisk er og kan bli – ved se oss SELV i en større sammenheng. Til dette trenger vi meditasjon og nonverbale metoder som tegning, yogaøvelser, drømmereiser, visualisering m.m.

Hjernen og instruksjonsboken. Visste du at hjernen din er raskere enn internett og at følelsene og tankene dine er klokere enn de umiddelbart virker som? Og visste du at hvis du gir dem en rask sjåfør, en klok skipper og en erfaren guide så kan du åpenbare hva de egentlig sier til deg SELV. Instruksjonboka ligger ofte skjult bak lært adferd, men den finnes! Det er dette ILIANA akademiet kan hjelpe deg med. Men «først må viljen finnes, så må den trenes og så kan den brukes til det gode». Det er en viss trening som skal til for å finne og følge ditt helt individuelle kart. “Miracles happen not in opposition to nature, but in opposition to what we know of nature.” sa St. Augustin en gang. Har du lyst til å lære mer?

Å GJØRE er viktig –
men å VÆRE er basis for alt vi gjør
Ved ILIANA akademiet er dette arbeidet livs- og trosnøytralt eller skal vi si; livs- og trosmangfoldig!
For mer info: kontor@iliana.no
www.iliana.no