Kursbestemmelser og finansiering

 

Generelt / påmelding

Når du har valgt det kurset / utdanningen du ønsker å delta på, fyller du ut påmeldingsskjemaet. Fyll ut alle felter og send skjemaet til Sirius, enten hjemmeside, pr post eller du skanner det.

Påmeldingen er bindende.

Vi sender ut invitasjon / innkallelse til kurs senest tre uker før kursstart. Med forbehold for retten til å innstille kurs dersom deltakerantallet er for lavt og ved hendelser som er utenfor vår kontroll (force majeur).

 

Opptakskrav

  • Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig. Det er obligatorisk fremmøte, med 10 % godkjent fravær
  • Videregående skole, eller realkompetanse
  • Minst 21 år på Muskelterapi, Biomekanikk og KST – utdanninger
  • Minst 20 år på Refleksologi
  • Kortere kurs, fult 18 år

Elever med særskilte behov bes om å kontakte skolen i god tid før kursstart

Sirius forbeholder seg retten til å avvise elever som ulempelige for valgt kurs eller utdannelse.

 

Betaling

Betal inn påmeldingsavgiften samtidig som du sender inn påmeldingen. Gjøre uoppfordret til kontonr 3240.07.99287. Husk navn, fødselsdato samt kurs betalingen gjelder for. Når vi har mottatt din påmeldingsavgift, plasseres du i for plass i det kurs/utdannelse du har valgt. Du er ikke registret på kurset før påmeldingsavgiften er betalt. Plass på kurset skjer i den rekkefølgen påmeldingen kommer. Resterende kursavgift betales ifølge den info som ligger i kursbeskrivelsen.

Ved betaling fra utlandet angis følgende:

  • BIC/Swift: DNBANOKKXXX
  • IBAN: NO15 3240 0799 287

Husk å opplyse om avsender og mottaker. Eventuelle bankavgifter betales av avsender.

 

Avbestilling

Ved avbestilling senest 4 uker før kursstart tilbakebetales innbetalt kursavgift med fradrag av påmeldingsavgiften. Avbestilling senere enn en måned før kursstart eller avbestilling etter kursstart godkjennes kun mot legeerklæring for sykdom du ikke kunne forutse ved påmeldingstidspunktet. Tilbakebetaling ved legeerklæring skjer da med fradrag for forbrukt kurstid frem til avbestillingsdato. Påmeldingsavgiften tilbakebetales ikke. Dersom kurset innstilles eller du ikke får plass på kurset, tilbakebetales hele avgiften uten fradrag. Ved avbestilling som ikke kan begrunnes med legeerklæring, vil ikke kursavgiften bli tilbakebetalt.

All tilbakebetaling skjer i løpet av ‘en måned.

 

Delbetaling

For kursrekker og utdannelser som gå over minst tre måneder, finnes mulighet for del-betaling. Se informasjon for gjeldende utdannelse på www.sirius-skole.no

 

Spørsmål?

Har du noe du lurer på, så ring 87171616, eller mail: post@sirius-skole.no

 

Litteratur

Kompendier til de enkelte kurs og utdanninger er normalt inkludert i kursavgiften dersom ingenting annet oppgis. Lærebøker i medisinske fag og i VEKSfag bekostes av eleven selv.

 

Diplom, Vitnemål og Kursbevis

Vitnemål, diplom og kursbevis oppnås etter at samtlige krav for godkjent eller bestått i kurset eller utdanningen er tilfredsstilt samt all betaling er mottatt.

 

Filming, fotografering og lydinnspilling

Filming, fotografering eller lydopptak er ikke tillatt uten tillatelse fra skolen

 

Endringer

Vi reserverer oss for eventuelle endringer

 

Sirius Naturterapeutisk Skole

Kvalamarken 5

5514 Haugesund

Tel 0047 97171616

post@sirius-skole.no

www.sirius-skole.no