Dette er en behandlingsform bestående av dype avspennings – og vibrasjonsteknikker i forskejllige tempi, av strekninger og av rotasjoner.
Ved hjelp av disse teknikkene løsnes motstand og spendinger i ledd, sener, bindevev og muskler, og klienten bringes i en tilstand av total avslapning såvel fysisk som mentalt
Behandlingen foregår ofte på en futonmadras på gulvet. På dette kurset undervises i å anvende teknikkene utført på massasjebenk.
Terapiformen stammer opprinnelig fra Korea, og introdusert i Frankrike på 1970-tallet av Yogalærer Jean Bernard Rishi. Teknikkene er blitt videreutviklet av terapeuter i Frankrike, og er i dag en anerkjent terapiform.

Behandlingsformen anvendes til fullstendig å avspenne, for deretter å styrke muskel – og skjelettsystemet, det motoriske systemet, som behandling til personer med Parkinson eller spastiske lammelser, sportsmassasje, ved stive og hevede ledd, som avspendingsmassasje også for ”urolige barn”.
                                                                                                      vibrostretch 2
Dato:13. – 14. mars 2017

Grunnkurs. Her lærer du å utføre en hel behandling, somvarer ca en time. Det undervises i grunnteknikken i vibrasjoner, strekninger og rotasjoner. Etter kurset er du i stand til å tilbyde klientene dine denne fantastiske behandlingsformen.
Varighet 2 dager a 9 timer, Kursavgift kr 3250,-

Behandler / klient
Klienten er kledt i bløtt tøy og det anvendes ikke olje.
Ved å behandle fra føttene videre gjennom kroppen til hodet og bearbeide alle ledd og lemmer løsnes spendinger i ledd, sener, leddbånd, bindevev og muskler. Klienten bringes i en tilstand av total avslappelse. Ved et samspill mellom terapeut og klient, styrer terapeuten klienten til i tillit å overgi seg og gi slipp,
Kroppen vår består for en stor del av flytende materiale løst i vann, så derfor kan bølgene fra vibrsjonene forplante sig til deler af kroppen, som ellers kan være vanskelige å nå ved andre behandlings-former.

The Matrix
Terapeuten er i stand til å komme i kontakt med bindevevet, som er et endeløst kommunikasjons-nettverk, som omslutter enhver muskelfiber, indre organer, celler og skjelett og holder alle delene i kroppen på sin rette plass.Grunnsubstansen inkludert kollagenet i bindevevet vårt utgjør ”Den extracellulære Matrix”, og fungerer som en slags semi-konductor av informasjon.En rekke forskjellige kropsstrukturer i kroppen vår har tilheftning – og holdepunkter i bindevevet, alt fra de minste muskelfibrene til de større muskler med kraftige bindevevskapper går over i ligamenter og sener – som heftes på bindevevt, periost på knokler og ledd. Derfor har en slik dyp avspenning vital betydning for helsen vår og funksjoner i dagligdagen.

Utrensning
Koreansk avspenning og Vibrasjonsterapi øker gjennemstrømningen av blod og lymfe, så toksiner lettere kan frigjøres.På denne måten fremmes en utrensning. Blodsirkulasjonen stimuleres, så alle celler og vev tilføres øket mengde blod, som igjen styrker de nerver, som styrer mobiliteten, koordineringen og romforståelsen.
Behandlingen løsner ”knuter” / spenninger som bygges opp i organismen, dvs både muskulære og leddmessige ”knuter”, såvel som emosjonelle, psykiske og energimessige spenninger.Når ulike sammentrekninger og kontraksjoner i muskulatur løses opp, fremmes dyp fysisk avvslappelse fulgt av en fredfyldt mental tilstand.Effekten av vebrasjonsteknikkene sprer seg i hele kroppen, avslapper spasmer i de indre organer, som så kan gjenfinne og etablere sin optimale funksjon. Kroppen regenererer og selvhelbredelsen styrkes.

Anvendelse
Denne behandlingsformen er spesiell effektiv som sportsmassasje og for personer, som ønsker en forbedring i bevegeapparatet, kroppskontrollen og motoriske ferdigheter.
Da det er en ”gøyen” behandlingsform, er den meget anvendelig til barn med motoriske vanskeligheter

Anvendes ofte  som sportsmassasje vibrostretch 1

som avspenningsmassasje
til generelt å styrkemuskel- skjelett systemet
som behandling for stive og hovne ledd
som behandling til Parkinson pasienter
som behandling til personer med spastiske lammelser
som behandling for barn med motoriske vanskeligheter
som behandling for ”urolige” barn

Kontraindikasjoner
personer med ledd-proteser
personer med epilepsi
gravide

Behandlingen
Klienten er kledt i bløtt tøy og anbringes på en massasjebenk
Første del av behandlingen går ut på å få klienten til å ligge riktig på benken. Hele kroppen gjennomgås kort i samme rekkefølge som selve behandlingen ved å anbringe hver del av kroppen i en symmetrisk og avslappende posisjon.
Etterpå arbeides det fra føttene og opp via hele kroppen til hodet.
Hver del av kroppen bearbeides med vibrasjoner i forskjellige tempi. Alle ledd bøyes, roteres og strekkes til de er frie og bøyelige. Grensene for mobiliteten finnes og flyttes i takt med at behandlingen skrir frem.

Der finnes mange variasjoner i behandlingen av de forsjkellige kroppsdelene.
Og i alle variasjoner er det meget viktig, at terapeuten hele tiden er i god kontakt med klienten, så dennes grense for strekninger og rotasjoner finnes og langsomt flyttes, og at terapeuten arbeider i takt med klientens åndedrett i alle øvelser.Det er viktig gjennom faste greb å skape et tillitsforhold, så klienten overgir seg til behandlingen.

Behandlingsformen krever en vis styrke av terapeuten, men hvis tempoet og pausene i behandlingen respekteres og massagebenken kan innstilles i rett højde, kan den utføres av alle.

Faglærer, og for mer informasjon:
jonna@jonnaandersen.com
www.jonnaandersen.com

Sted: Sirius Naturterapeutisk Skole, Haugesund
Dato: 13. – 14. mars 2017
Kursavgift pr del kr 3250,-

Påmelding: post@sirius-skole.no
Depositum ved påmelding kr 1000,-
Max plass til 9 studenter

Dette er et nybegynnerkurs, dsv åpent for alle

Velkommen som student på Sirius