Anatomi & Fysiologi, Høsten 2015

 

Læringsutbytte:

Etter å ha gjennomført kurset kan studenten blant annet:

 • Beskrive humane cellers oppbygning og funksjon
 • Gjøre rede for transportmekanismer over cellemembranen
 • Kjenne til grunnleggende kjemi og fysikk
 • Kjenne til prinsipper for styring og kontroll av de fleste kroppsprosessene
 • Beskrive oppbygning og funksjon til sentrale organer og organsystemer
 • Gjøre rede for regulering av kroppsvæskenes volum og osmolaritet
 • Gjøre rede for menneskekroppens infeksjonsforsvar

Etter å ha gjennomført kurset kan studenten presentere og forklare enkle fysiologiske problemstillinger overfor andre.

 

Gjennomføring: Log-in på hjemmesiden:

 • 16 stk Web-seminar / e-learning a ca 50 min
 • «Test deg selv» etter hvert seminar med innlagt godkjenningsgrad
 • Spørretimer /åpen klasserom, 2 x pr semester
 • Frivillige samlinger, 4 dager pr semester a 5 timer, på Sirius i Haugesund

 

Evaluering:

 • 4 stk quiz, etter 3, 7, 10, og 14 seminar. Innlagt godkjenningsgrad, vurdering A – F
 • 4 stk skriftlige oppgaver, etter 5, 9, 13 og 16. seminar. Individuelt evaluert / skriftlige tilbakemeldinger. Vurdering bestått /ikke bestått
 • 5 timer individuell skriftlig eksamen uten hjelpemidler
 • Alle quiz og innleveringer må være vurdert til bestått for å kunne melde seg opp til eksamen

 

Pensum: Lærebok + arbeidsbok: ”Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi” Universitetsforlaget, av Jan G. Bjåli, Egil Haug, m.fl. 2.utgave ca kr. 795,- ISBN:9788205348080. Tilhørende arbeidsbok ca kr. 198,-.

 

Eksamen: 5 timer skriftlig prøve uten hjelpemidler, dato: 24. november 2015

 

Fagansvarlig & Undervisningsansvarlig: Cand. scient. Stine Røthing

 

Økonomi: Kursavgift: Kr. 6000,- Fordeles på 2 avdrag á kr.3000,- Ved påmelding, 1. avdrag kr. 3000,- Eksamensavgift kr. 900,- Frivillige samlinger a 5 timer, kr 600,-

 

Påmelding: post@sirius-skole.no

 

Velkommen som student på SiriusJ

 

 

Med forbehold for mindre endringer