KST VIIKurset er bygget på og utviklet av Major Bertram De Jeanette, en amerikansk kiropraktor, osteopat og ingeniør.
Kurset gir kompetanse til å arbeide med de fleste generelle  problemer og utfordringer i ryggens muskler og ledd.
Neste gang: 1. – 4. desember 2016,
Kursavgift kr 4950,-
Det undervises i Isometrisk trening, Myofascial release, Strekning, Massasje, Triggerpunkter, KST, Dermatomer, nerve – og muskelforbindelser, Ligamenter, Viktige musklers utspring og hefte, meridianreferanse, nerveinnervasjon, og funksjon, Ryggens og lendens bevegelse, smerter og årsak til smerter.

Osteopati er grunnlagt på at alle ting oppstår fra sirkulasjonen og organenes påvirkning.
Kiropraktikk, er bygget på en grunnleggende tese av at alle ting kommer fra nervesystemet. Vi ser etter noe, og finner noe helt andet – altså, delene i helheten ser forskjellig ut – alt etter hvilket ståsted og utgangspunkt man har.
Alain Gehin, fransk osteopat som blant andet er udannet hos De Jeanette, har videreutviklet systemet SOT, basert på den seneste forskningen innen manuell terapi. Han ser en funksjonell forklaring på anatomiens funksjon. Han ser på hele menneske, og skjelner ikke mellom, om det er f. eks er en mekanisk, kjemisk eller psykisk betinget stress. Han mener at uansett hva ubalansen hos et menneske skyldes, så følger den alltid et bestemt mønster.

Ifølge Alain Gehin, kommer mennesket gradvis ut av balanse. Så for å gjenvinne balansen, må vi arbeide oss mot den igjen. Utenfra og innover.
SOT går ut på å kategorisere den generelle funksjonen av mennesket, og deretter skrelle lagene vekk ett etter ett, likesom når du skreller en løk.

4 Kategorier
På kurset undervises i 4 ulike lag av kategorier, om persepsjon, tester hvordan klienten kan kategoriseres, bevegelsestester, analyser og behandling av 2 viktige områder i kroppen som er vesentlige for balansen:
Det øverste: hodet og nakken.
Det nederste: hoften/pelvis.

Det undervises blant annet i forskjellige ledd systemer, f.eks. Pelvis og sacrum, Ilia, bærende systemer og hyalin brusken som er mellom sacrum og iliaca, samt det interossiøse ligamentsystem, som er festet over sacro-iliaca leddet, samt ankelleddet.
Det undervises i Si –leddet, som det bærende leddet i flere kategorier, dural- røret, som går ut igjennom foramen magnum og hefter på 2. ledd i korsbeinet, om C1, som er fri av dural membranen, men hvor en vridning på dural- røret, kan påvirke både kraniet og bekkenet, idet hele kroppen blir påvirket igjennom dural – systemet.

Det undervises også i en protokoll Kategori I.

Forutsetning: KST I – III fra Sirius eller ander skoler med tilvarende innhold
Dato: 22. – 25. september 2016
Kursavgift: kr 4950,-
Faglærer: Anne Britt Mallqui, KST – og Muskelterapeut, Lærer på Sirius fra 2006
Påmelding: post@sirius-skole.no
Ved påmelding depositum kr 1000,-