NYE PERSONVERN-REGLER


Terapeuter utdannet på Sirius:

  • Kranio Sakral terapeuter
  • Muskelterapeuter
  • Refleksologer
  • Soneterapeuter

Fra 1. juli 2018 vil Norge innføre de nye EU- regler for personvern. Formålet er å styrke beskyttelsen av personfølsomme opplysninger.
Dette støtter vi selvfølgelig opp om. 
Her på hjemmesiden til Sirius har vi hatt listet opp en rekke terapeuter som i løpet av mange år er utdannet her på skolen.

Etter de nye personvernregler trer i kraft, er det slik at dersom man ønsker å stå i et register her, skal man gi sitt samtykke til dette.
Så ønsker du å stå annonsert,  skal du gi ditt samtykke +  selv sørge for å sende inn den informasjonen du ønsker ha oppført. 
Skjer det noen endringer, flytting eller annet, er du selv ansvarlig for å oppdatere dette pr mail til Sirius. 

Vi har sendt ut en mail til alle som sto på den tidligere listen her og redegjort for endringer/ konsekvenser i kjølvannet av nytt personvern.
Så for tiden strikker vi sammen en ny annonsering for dem som ønsker å bli markedsført her.
Ønsker du å være med, vil koste kr 200,- for 2 år. 

 

Vennlig hilsen 
Sirius Naturterapeutisk skole