Et bilde som inneholder person

Automatisk generert beskrivelse

Myoterapi, en ny spennende utdanning innen Komplementær Alternativ Medisin (KAM).

Fagskolestudiet Myoterapi – 2 år deltid, er en yrkesrettet utdanning i behandling av muskler (= myo). Studiet gir 60 studiepoeng og kvalifiserer til lån og stipend i lånekassen. Er du på omskolering, kan du få støtte fra NAV.

Den første klassen starter høsten 2022 og vi er i full gang med opptaket. Vi har rullerende opptak, og tar fortløpende imot kvalifiserte kandidater til klassen er fylt opp.

Se under Søknadsfrist og opptak

Myoterapistudiet er offentlig godkjent som fagskoleutdanning.

Det betyr at du får en yrkesutdanning som ferdig Myoterapeut. Som fagskolestudent er du sikret høy kvalitet og gode faglige rammer for undervisningen. NOKUT har kvalitetssikret det faglige innholdet i utdanningen og godkjent skolens styresystem, reglement (kunngjort i Norsk Lovtidend) og kvalitetssikringssystem.

Innholdet i utdanningen

Studiet har fokus på kroppsmuskulaturen, og du lærer manuelt å behandle stive, ømme og stramme muskler via mange forskjellige innfallsvinkler. Stramme muskler trekker på bein og strukturer i kroppen og medfører ofte smerter. Først i utdanningen lærer du å gi en Klassisk massasje med olje, bygget på «den tradisjonelle Svenske massasjen» hvor du arbeider på den overfladiske muskulatur.

Videre lærer du en spesifikk fot – og ansiktsmassasje i kombinasjon med en rekke behandlingsteknikker for å forebygge og redusere plager i føtter, ankler og ikke minst ansikt og hals. Alt er energi og mennesket er et energetisk vesen. Du lærer å se sammenhengen mellom meridianene og kroppens muskler, om qi, den energien som flyter i meridianene våre. Ved hjelp av behandlingsmetoder og teknikker på meridianene, lærer du å redusere stress, spenning og smerter i tilhørende muskler for å gjenopprette balanse og energien igjen kan flyte fritt.

Triggerpunktbehandling er en kraftfull og lindrende behandlingsform og utgjør et stort emne i fagskoleutdanningen Myoterapi. Her arbeider du på den dype muskulaturen og lærer en rekke behandlingsteknikker og metoder til å aktivere og avspenne stive, stramme og ømme muskler i hele kroppen. I teoriundervisningen får du inngående kunnskaper om reflekspunkter, triggerpunkter, hvordan de oppstår og hvordan du kan finne dem, aktivere og avspenne dem. Siste del av emnet er et puste – treningsprogram med søkelys på viktige forebyggende strekke – og treningsøvelser til klientene.

Teoretiske fag som Grunnmedisin, Pasientsikkerhet og VEKSfag inkludert. oppstart Klinikk, gir nødvendig kunnskap, holdninger og kompetanse for å sikre at du som terapeut kan levere et trygt og godt behandlingstilbud til dine klienter og slik at du kan drive en forsvarlig yrkesutøvelse i Myoterapi.

Pasientsikkerhet

Det å arbeide som terapeut og behandle andre mennesker innebærer et stort ansvar. Derfor ligger Pasientsikkerhet som et særskilt emne i studieplanen. Her lærer du blant annet om risikovurdering ved behandling, pasientkommunikasjon, håndtering av rutiner ved uønskede hendelser samt å kunne identifisere og gjenkjenne faglige problemstillinger i utøvelsen av Myoterapi.

Myoterapeut og jobbmuligheter

Etter avsluttet utdanning, er det flere muligheter i jobbmarkedet. Mange får arbeid i Spa – og treningssentre, på velværesentre, i samarbeid med andre terapeuter, kontorfellesskap eller etablerer egen klinikk. Flere større bedrifter inngår i dag samarbeide med naturterapeuter som på ukentlig eller månedlig basis tilbyr avslappende og lindrende behandling med massasje, nakke / skulderbehandling eller f.eks. triggerpunktmassasje til trette og slitne medarbeidere.

Yrkesutdanning, 2 årig deltids fagutdanning

Som ferdig Myoterapeut har du et godkjent yrke, og kan begynne å praktisere som terapeut uten ytterligere opplæring. Vi tar inn små klasser for å sikre kvaliteten på undervisningen. Avstanden lærer – student er liten, det gir kort og enkel kommunikasjonsvei, trygghet, tillit og et hyggelig, nært læringsmiljø. Smerter og spenninger i hodet, nakke, skuldre og armer er et daglig helseproblem for mange. Som Myoterapeut vil du ha kunnskap og manuelle terapeutiske ferdigheter til å avspenne og avslappe de fleste muskler i kroppen, og derved oppnå en smertelindring. Her på skolen arbeider vi ut fra et holistisk perspektiv idet vi betrakter kroppen som en helhet, bestående av både kropp, sjel og ånd.

Sirius Naturterapeutisk skole – 25 års erfaring

Sirius Naturterapeutisk skole er en privat skole, ligger i Haugesund og ble grunnlagt i 1998. I samarbeid med Norsk Naturterapeutisk Hovedorganisasjon (NNH) har vi utviklet flere bransjegodkjente Naturterapeutiske utdanninger, de viktigste er Naturmedisinsk Muskelterapi og KranioSakral Terapi (KST). Disse studiene er vi alene om i Norge, så vi har tilreisende studenter fra alle deler av landet. Myoterapi utdanningen er NNH – godkjent som grunnutdanning til Naturmedisinsk Muskelterapeut. Det betyr at du som student på Myoterapi-studiet også vil få studentmedlemskap til NNH med adgang til seminarer, konferanser og andre arenaer for kunnskap og læring. Mange naturterapeuter har ofte flere innfallsvinkler og terapeutisk verktøy som kan smelte sammen og komplementere hverandre i møte med et multiplum av sykdomsårsaker hos mange klienter. Etter fullført Myoterapi utdanningen kan du for eksempel supplere med KranioSakralTerapi på Sirius eller fortsette på Naturmedisinsk Muskelterapi og oppnå fullt medlemskap i NNH med alle de fordeler det innebærer.

Velkommen som fagskolestudent hos Sirius

Et bilde som inneholder tekst, utklipp

Automatisk generert beskrivelse