DIPLOM
Ny Ernæringsutdanning i Norge: Funksjonell Ernæringsveileder.
I samarbeid med Danske Ernæringsterapeuter (DET), og Center for Ernæring og Terapi (CET), Dk

Utdanningen går over 1 år/ 9 samlinger og bygger på prinsipper fra Functional medicine. 
Starter med første samling d. 27. august 2017, siste samling mai 2018
Sted: Sirius i Haugesund. Rimelig overnatting tilbys.

Den ernæringsterapeutiske tankegangen bygger på prinsippene fra funksjonell medisin, www.functionalmedicine.org utviklet på Institute for Functional Medicine i Washington i USA med Jeffrey S. Bland, Ph.D. og Mark Hyman MD i spissen. Her holdes årlig flere symposier og workshops, som bringer siste nytt fra forskere, leger og behandlere fra hele verden.
Funksjonell medisin arbeider ut fra behandlingsmetoder, som setter klienten i sentrum, som anerkjenner at vi alle er biokjemisk individuelt sammensatte, og at kroppen alltid vil søke å oppnå en likevektstilstand, hvis der er muligheter for det. Ernæringsterapeuter og andre functional medicinere lager ikke “kokeboks-terapi”  eller gir alle med den samme medisinske diagnose fx psoriasis eller depresjon den samme rådgivning. Det vil alltid bli rådgitt individuelt ut fra en meget grundig utspørring om symptomer, sykdommen, livsstil, arv, stress, miljø og tilgjengelige analyser. Herved finnes brikkene til et meget stort puslespill.
Klientene våre er i høy grad medbestemmende i en handlingsplan og Ernæringsterapeuter gir f.eks. råd i bruken av bestemte matvarer til individuelt tilrettelagte kostplaner. Dessuten kan det suppleres med tilskudd av vitaminer, mineraler, sporstoffer, livsviktige fettstoffer, legeurter og homøopati. Tilskuddene går ut på å tilføre kroppen de molekyler, som kroppen mangler. Disse stoffene, som kroppen allerede kjenner, skal selvfølgelig tilføres i de rette mengder, hverken for meget eller for lite. Disse prinsipper kaldes også for den ortomolekylære behandlingsfilosofi. Tilførslene er sammen med en god og næringsrik kost medvirkende til å gjenopprette kroppens likevekt.
Det er noen ganger nødvendig å hjelpe systemet med å avgifte og utrense uønskede stoffer. Dessuten er det ønskelig å få de forskjellige organ-, hormon- og immunsystemer i balanse.
Alle deler i kropp og psyke henger sammen som tråder i et meget fint edderkoppnett. Hvis en av trådene svekkes, så svekkes hele det utrolig kompliserte ingeniørarbeidet. . Hvis en del af helheten ikke fungerer, vil det gå ut over den samlede helheten. Hos én person kan det være, at fordøyelsen ikke fungerer tilstrekkelig og dermed gir belastninger i noen eller alle de andre områder. Hos en anden person med akkurat den samme diagnosen kan det være, at immunforsvaret blir provosert av overfølsomhetsskapende matvarer og dermed starter opp en ond sirkel, som belaster alle de andre systemene. Derfor er det nødvendig å finne ut av, hvilke biologiske systemene som er i ubalanse hos den enkelte for å kunne tilrettelegge en individuell (be)handlingsplan. Hvilke faktorer har påvirket det enkelte mennesker gjennom livet og hva kan de mest sandsynlige årsaker være til den nuværende ubalanse.

Utdanningen til Funksjonell Ernæringsveileder.
–  Det er 9 samlinger på a 4 – 5 dager. Dette er undervisning i Funksjonelle ernæring og ulike former for praktisk trening, også med klienter utefra

Støttefag  for fullt utbytte av utdanningen.
 –  Anatomi & Fysiologi, kan anbefales for å kunne forstå den fysiologiske delen av pensum i ernæring. Faget kan tas på Sirius, som e-learning. se under Grunnmedisin på hjemmesiden til Sirius.
 – “Meridianlære og Kinesiologisk testing av matvarer” kan også anbefales i løpet av våren 2018. Kursets innhold: Meridianlære, 5 element loven, organhjulet og hvordan teste matvarer Kinesiologisk. Arrangeres på Sirius

DIPLOM: Ved gjennomført og bestått det terapeutiske studiet ( 9 samlinger) får man kursbevis og Diplom Som Funksjonell Ernæringsveileder.
 VITNEMÅL: For å få utdelt Vitnemål som Funksjonell Ernæringsveileder skal følgende bestås:
 9 samlinger Ernæring, Grunnmedisin( anatomi & fysiologi, sykdomslære, mikrobiologi og 1.hjelp), VEKSFag og “Meridianlære / Kinesiologisk testing”. Fagene settes regelmessig opp på Sirius.

Gjennomført  9 samlinger ernæring gis mulighet til opptak som assosiert medlem i DET -foreningen I København med tilbud å delta på DET sine kurser (Dansk Ernærings Terapeuter).

Meget kjente og profesjonelle lærere tilknyttet studiet.
 Til venstre: Mia Damhus: DET Ernæringsterapeut, Eier av firmaet: Center for Ernæring og Terapi i København www.cetcenter.dk Utdannet Cand pharm, undervist i ernæring i 20 år, forfatter av følgende bøker: : Harmoniske hormoner (2000), Problemer med maven (2002), Hovedpine (2002), Andre boller på suppen (2013)
Til høyre: Marianne Fjordgård, DET Ernæringsterapeut, Ejer av firmaet: Kost og Velvære www.sund-kost.dk siden 1994. Utdannet farmakonom, kostveileder, Sundhedscoach, Kerneterapeut, Erfaring som ernæringsterapeut og undervist i ernæring siden 1994.  Hun underviser  bla annet på ernæringsterapeututdanningen på Center for Ernæring og Terapi (CET) på kostveilederutdanningen og på flere andre sunnhetsutdannelser. Har skrevet følgende bøger: “Fordøyelse, en fornøyelse”, “Spis dig glad, Depresjon og vinterdepresjon”, “Hjelp dit ørebarn”, “Psoriasis – nej tak” og e-bogen ”Morgenmad uden mælk og gluten”
I midten: Anne van der Merwede, DET Ernæringsterapeut, Ergoterapeut, Bach terapeut, Komplementærterapeut og forfatter  av “En sund kvindekrop uden brystkræft”

Mia Damhus, Bilde (2)annes Va der Merwerde, (2)Marianne Fjordgård 2010 1

Oppstart august 2017, eksamen juni 2018
Datoer for samlinger høsten 2017:
1. samling: 27. – 30. august. Tema: Intro til Anatomi , fysiologi og sykdomslære, Funksjonell Medisin og Matrix. Vektproblemer som eksempel på funksjonell lidelse. Søvn og stress
2. samling: 28.september – 1.oktober. Tema: Makronæringsstoffer. Fett, protein, karbohydrater og enzymer, Tallerkenfordeling. Mikronæringsstoffer, vitaminer og mineraler
3. samling: 26. – 29. oktober. Tema: Cellen og dens organeller. Tight Junctions, frie radikaler, Oxidativ stress og syrebalanse, Energiproduksjon i mitokondriene og cofaktorer
4. samling 25. – 29. november. Tema: Blodsukker i balanse, type 1, 1 1/2, og 2, lavt blodsukker, fordøyelse i lyst og nød, eksamen første del.

Våren 2018:
5. samling: 31. januar – 4. februar. Tema: Forskjellige matvarereaksjoner. Inflammasjon / betennelse og autoimmunitet
6. samling: 24. – 27. februar: Tema: Avgiftning, lever og andre organer. Hjertekar sykdommer
7. samling: 19. – 22, mars. Tema: Graviditet, barnløshet, barn og barnesykdommer, Balansering av kjønnshormoner og PMS
8. samling: 22. – 26. april. Tema: Sterke knokler hele livet. Sinnets lidelser fx depresjon, autisme, ADHD og Alzheimer
9. samling: 23. – 27. mai. Tema: Tungmetaller, cancer og energitabssykdommer
Eksamen: 18. juni , kl 10 – 14,  2018. Det er en kort fremleggelse av de enkelte fordypningsoppgavene og overrekkelse av Vitnemål / Diplom. Fotografering 🙂

Tider: kl 09 – 17 hver dag

Kursavgift pr samling Kr 5290,-
 Informasjon / påmelding post@sirius-skole.no
Det signeres en skolekontrakt ved påmelding
Depositum  kr 4000,-som refunderes ved siste samling

Påmeldingsfrist 1. august 2017

www.sirius-skole.no