Verdigrunnlag

Sirius Naturterapeutiske skole bygger verdigrunnlaget på følgende prinsipp:

 

  • Helhet: Vi erkjenner at alle mennesker har fysiske, psykiske, åndelige, sosiale og kulturelle behov
  • Likeverd: Vi bygger vår forståelse på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter der det står: ”Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter”.
  • Medbestemmelse: Vi mener at aller mennesker har rett til å fatte beslutninger på egne vegne
  • Respekt: Vi ønsker å respektere mennesket – og gjennom holdning viser at andre er verdig aktelse – enten som vår likemann eller som en vi setter høyere enn oss selv