Etiske regler for Sirius Naturterapeutisk Skole

 

Studenter ved skolen skal

 • Drive sin terapeutiske virksomhet på en faglig forsvarlig måte, med omtanke og respekt for klienter og alle dem som søker hjelp
 • Kun gi behandling på forespørsel fra klient eller dennes foresatte
 • Informere klienten om at behandlingen de får ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling
 • Ikke gi løfte om lindring eller helbredelse
 • Ikke stille medisinske diagnoser eller gi råd om medikamenter eller andre behandlingsformer hvor en ikke har kompetanse
 • Formidle respekt for klientens valg m.h.t. andre behandlingsmetoder
 • Ha personlig ansvar for hva som blir kommunisert og for hva som blir gjort under en behandling
 • Vise respekt for klientens trossystem
 • Ivareta taushetsplikt om alle opplysninger terapeuten/studenten får under utøvelsen i sin terapeutiske virksomhet
 • Sørge for at en er fysisk og psykisk skikket til å drive sin terapeutiske virksomhet
 • Opptre realistisk og med omtanke for klientene i spørsmål om honorarer og pengegaver
 • På forhånd informere klienten om behandlingens karakter, tidsbruk og kostnader