Grunnmedisin på Sirius


Kr 18.000,- for hele grunnmedisin,
 Avdrag kr 2500,- eller etter avtale

Studiet er godkjent av NNH (Norsk Naturterapeutisk Hovedorganisasjon), og tilfredsstiller kravene  til en NNH-godkjent naturterapeut.
Grunnmedisin er et obligatorisk studium for alle naturterapeuter i Norge, og gir kunnskap og kompetanse i medisinsk naturvitenskapelig tenkemåte.

På Sirius består Grunnmedisin av:
AnatomNNH-logoi & Fysiologi
 – Patolog
Mikrobiolog
 Førstehjelp

Oppstart: Begynn når du vil, og bruk den tiden du trenger.
Du kan logge deg inn i programmet med din egen in-log, følge web-seminarene i den rekkefølge du ønsker. Du kan gjøre quiz  og oppgaver på nett eller pr mail

Anatomi & fysiologi, her hører og lærer  du hvordan kroppens organer og organsystemer er bygget opp og hvordan organismen regulerer livsviktige fysiologiske prosesser. Logg in på web- portalen og følg 16 forelesninger. Det er utarbeidet en lære – og arbeidsbok med egne figurer og modeller som sammenfatter lærestoffet og letter innlæringen.  Quiz, oppgaver og skriftlige innleveringer, alt i ett – enkelt å gjennomføre.
Patologi vil du lære om sykdommer, om hvordan kroppen viser tegn på sykdom og du lærer å forstå og gjenkjenne sykdomstilstander. Forståelse og kunnskap om infeksjonssykdommer og mikroorganismer lærer du i faget mikrobiologi. Kunnskap om hva som forårsaker infeksjonssykdommer er viktig i en verden som blir stadig mindre. Du lærer om hvordan infeksjoner av smittsomme, sykdomsfremkallende mikroorganismer kan forebygges, om sykehusinfeksjoner, om vaksinasjoner, virkninger og bivirkninger
I 1.hjelp vil du lære om grunnleggende akuttmedisinske tiltak, om prinsippene for de livreddende førstehjelps tiltakene, hjerte-lunge-redning, sjokk/ akuttmedisinske tilstander og traumer 

Samlet gir grunnmedisin viktig faglig kunnskap og kompetanse. Medisinsk kommunikasjon og samhandling med  klienter og annet helsepersonell blir utviklet, og som naturterapeut vil trygghet og tillit til egen dømmekraft og behandling bli styrket.

Målgruppe

  • Alle studenter på naturmedisinske eller naturterapeutiske studier
  • Yrkesutøvere innen helse – og sosialsektoren som mangler medisinsk utdannelse
  • Lærere i videregående skole
  • Studenter som vil på videre studier innen helsefaglige studieretninger som medisin, sykepleie, vernepleie, ergoterapi, reseptar, farmasi, idrettsfag

Gjennomføring: Grunnmedisin som fagemne er et deltidsstudium, og kan gjennomføres på 1 år.

  • Anatomi & Fysiologi: Web-seminarer, 16 stk a ca 50 minutter, «test deg selv» og  frivillige oppgaver etter hvert seminar, 4 stk obligatoriske innleveringer.
    4 stk frivillige samlinger a 4 timer pr semester
  • Patologi og Mikrobiologi: Nettbasert brevstudier med obligatorisk innleveringer
  • 1, hjelp: Nettbasert brevstudium med obligatorisk innleveringer. Praktisk 5 –timers lokalt førstehjelpskurs.

Eksamen: Skriftlig hjemme-eksamen i alle fag.
Evaluering / Vurdering
Quiz og korte oppgaver, vurdering bestått / ikke bestått
Obligatoriske innleveringer, individuell evaluering, vurdering bestått / ikke bestått
5 timers skriftlig eksamen uten hjelpemidler, vurdering A – F

Se nærmere under de enkelte fag
Fagansvarlig
Cand. Scient Stine Røthing
Økonomi
Kursavgift for anatomi & fysiologi kr 6500,-  eks avgift kr 900,- Lærebøker og arbeidsbok i tillegg
Kursavgift patologi og mikrobiologi hver kr 4500,- eks avgift hver kr 900,- Lærebok i tillegg
Kursavgift 1.hjelp kr 2500,- Røde kors 5- timers praktisk /teoretisk kurs, arrangeres lokalt der du bor. Veiledende pris Røde Kors ca kr 1200,- Lærebok i tillegg

Frivillige samlinger anatomi & fysiologi a 4 timer, kr 500,- Se under faget anatomi & fysiologi
På Sirius i Haugesund. Rimelig overnatting.

Påmelding
post@sirius-skole.no
tlf 97171616
For mer informasjon: www.sirius-skole.no

Velkommen som student på Sirius