Grunnmedisin på Sirius

GRUNNMEDISIN er NNH – GODKJENT

Studiet er godkjent av NNH (Norsk Naturterapeutisk Hovedorganisasjon), og tilfredsstiller kravene  til en NNH-godkjent naturterapeut.
Grunnmedisin er et obligatorisk studium for alle naturterapeuter i Norge, og gir kunnskap og kompetanse i medisinsk naturvitenskapelig tenkemåte.

På Sirius består Grunnmedisin av:
AnatomNNH-logoi & Fysiologi,  kr 6500,-
– Patolog, Kr 4500,-
Mikrobiolog, kr 4500,-
 Førstehjelp, kr 2500,-

Fagne kan tas enkeltvis, vi anbefaler å starte med Anatomi og Fysiologi. Avdragsordning kan innvilges.
Oppstart: Begynn når du vil, og bruk den tiden du trenger.

Anatomi & fysiologi:  Nettundervisning.
16 stk forelesninger a  50 – 60 minutter på Sirius sin hjemmeside 
Dette dekker det viktigste av pensum. En grundig utarbeidet Studieveiledning pr forelesning,  samlet i et studiehefte følger nøyaktig undervisningen.
logg deg inn på web – undervisningen med egen log – in, hør og følg forelesningene så mange ganger du ønsker og  i den rekkefølge du vil.
Du hører og lærer om  kroppens organer og organsystemer, og hvordan organismen regulerer livsviktige fysiologiske prosesser. 
Quiz, oppgaver og skriftlige innleveringer etter hver forelesning, noen skal leveres inn for evaluering. Alt er i studieveiledningen, –  enkelt å gjennomføre. 

Patologi, læren om sykdommer, om hvordan kroppen sykdom utvikler seg  og viser tegn på sykdom.  Du lærer å gjenkjenne sykdomsbilder og  forstå sykdomstilstander.
Mikrobiologi, forståelse og kunnskap om infeksjonssykdommer og mikroorganismer. Kunnskap om hva som forårsaker infeksjonssykdommer er viktig i en verden som blir stadig mindre. Du lærer om hvordan infeksjoner av smittsomme, sykdomsfremkallende mikroorganismer kan forebygges, om sykehusinfeksjoner, om vaksinasjoner, virkninger og bivirkninger
1.hjelp, lære om grunnleggende akuttmedisinske tiltak, om prinsippene for de livreddende førstehjelp – tiltakene, hjerte-lunge-redning, sjokk/ akuttmedisinske tilstander og traumer 

Samlet gir grunnmedisin viktig faglig kunnskap og kompetanse. Medisinsk kommunikasjon og samhandling med  klienter og annet helsepersonell blir utviklet, og som naturterapeut vil trygghet og tillit til egen dømmekraft og behandling bli styrket.

Målgruppe

  • Alle studenter på naturmedisinske eller naturterapeutiske studier
  • Yrkesutøvere innen helse – og sosialsektoren som mangler medisinsk utdannelse
  • Lærere i videregående skole
  • Studenter som vil på videre studier innen helsefaglige studieretninger som medisin, sykepleie, vernepleie, ergoterapi, reseptar, farmasi, idrettsfag

Gjennomføring: Grunnmedisin som fag er et deltidsstudium, og kan gjennomføres på 1 år. . de fleste bruker noe mer.

  • Anatomi & Fysiologi: Nett-undervisning, 16 stk a ca 50 minutter, «test deg selv» og  frivillige oppgaver etter hvert seminar, 6 stk obligatoriske innleveringer.
    4 stk frivillige samlinger a 4 timer pr semester
  • Patologi og Mikrobiologi: Nettbasert brevstudier med obligatorisk innleveringer
  • 1, hjelp: Nettbasert brevstudium med obligatorisk innleveringer. Praktisk 5 –timers lokalt førstehjelpskurs.

Eksamen: Skriftlig hjemme-eksamen i alle fag.
Evaluering / Vurdering
Quiz og korte oppgaver, vurdering bestått / ikke bestått
Obligatoriske innleveringer, individuell evaluering, vurdering bestått / ikke bestått
5 timers skriftlig eksamen uten hjelpemidler, vurdering A – F

Se nærmere under de enkelte fag
Fagansvarlig
Cand. Scient Stine Røthing
Økonomi
Kursavgift for anatomi & fysiologi kr 6500,-  eks avgift kr 900,- Lærebøker og studieveildening i tillegg
Kursavgift patologi og mikrobiologi hver kr 4500,- eks avgift hver kr 900,- Lærebok i tillegg
Kursavgift 1.hjelp kr 2500,- Røde kors 5- timers praktisk /teoretisk kurs, arrangeres lokalt der du bor. Veiledende pris Røde Kors ca kr 1200,- Lærebok i tillegg

Samlet Grunnmedisin Kr 18.000,- Avdrag kr 2500,-

Frivillige samlinger anatomi & fysiologi a 4 timer, kr 300,- Se under faget anatomi & fysiologi
På Sirius i Haugesund og i Stavanger. 

Påmelding
post@sirius-skole.no
tlf 97171616
For mer informasjon: www.sirius-skole.no

Velkommen som student på Sirius