Patologi, Grunnmedisin, Høsten 2015, NNH- Godkjent

Gjennomføring: Nettbasert Undervisning /Studiebrev

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kurset kan studenten:

 1. Gjøre rede for grunnleggende begreper i generell patologi
 2. Beskrive de vanligste sykdommenes symptomer
 3. Kjenne til grunnleggende fellestrekk ved sykdommer i forskjellige organer
 4. Kjenne til strukturforandringer som oppstår i celler og vev
 5. Kjenne til symptomer, funn og behandling ved flertallet av de vanligste sykdommene i menneskekroppen

Etter gjennomføringen av kurset skal studenten ha kunnskap om:

 1. Den medisinske terminologien
 2. De vanligste alternative behandlings– og lindringsmetoder
 3. Sykdomsforebyggende og Helsefremmende arbeid – prinsipielle forskjeller
 4. Individuell helse og folkehelse

Pensum

 • ”Patologi. Menneskets sykdommer” av Bjørn Inge Bertelsen, Gyldendal Norsk forlag AS, 2.utgave, 2011, ISBN 978-82-05-40560-8, ca kr. 350,-
 • «Forebyggende Helsearbeid» av Gunnar Mæland, Universitetsforlaget 2010, 3. utgave, ISBN: 978-82-15-01608-5, ca kr 350,-
 • Eget kompendium i Farmakologi

Økonomi Kursavgift: kr. 4500,- Eks. avgift kr. 900,- i tillegg.

 

8 stk obligatorisk mappearbeid/ studiebrev som skal godkjennes før eksamen.

 

Undervisningsansvarlig: Cand. Scient Stine Røthing

 

Kontinuerlig opptak/ åpent for alle

 

Skriftlig eksamen 5 timer. 23. november 2015

Vurderingsuttrykk: Gradert karakter A-F etter norske høyskolesystemet

Studiets faglige nivå, omfang og varighet: Faget Patologi inngår som en del av Grunnmedisin. Studiets innhold og nivå tilsvarer studier på Norske Høyskoler. Samlet er omfanget Grunnmedisin tilsvarende ca. 30 studiepoeng og kan gjennomføres på1 – 2 år.

 

Velkommen som student på Sirius

www.sirius-skole.no, post@sirius-skole.no,

Obs. Med forbehold for endringer