Mikrobiologi, Grunnmedisin, Høsten 2015, NNH- Godkjent

Kontinuerlig opptak

Gjennomføring: Nettbasert Undervisning / studiebrev

Innhold

Studenten får en bred forståelse og kunnskap om infeksjonssykdommer knyttet opp til de mikroorganismer som forårsaker dem. Undervisningen gir en innføring i vanlige, smittsomme infeksjonssykdommer som et helseproblem samt metoder til forebyggelse, diagnostisering og påvisning av disse.

Målgruppen for kurset er studenter og yrkesaktive innenfor alle helseprofesjoner. Studiet er velegnet for alle som ønsker å utvide sine kunnskaper om infeksjonssykdommer, spredning, påvirkning og forebyggelse. Kurset er spesielt tilpasset naturmedisinske terapeuter.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs kan studenten:

 • Beskrive de vanligste sykdomsfremkallende mikroorganismer og den / de sykdommer de fremkaller
 • Gjøre rede for smittekjeden samt infeksjonsforebyggende tiltak
 • Kjenne til smittestoffenes oppbygning og egenskaper
 • Kjenne til utviklingen av ulike infeksjonssykdommer
 • Gjøre rede for mikroorganismenes toxinproduksjon og dens betydning
 • Kjenne til avirulente og virulente mikroorganismer
 • Kjenne til betydningen av håndhygiene og personlig hygiene
 • Beskrive uspesifikke og spesifikke forsvarsmekanismer

 

Etter gjennomføringen av kurset skal studenten ha:

 • Kunnskap til sykehusinfeksjoner
 • Kunnskap til de viktigste sykdommer som fremkalles av patogene bakterier, virus, sopp, parasitter og prioner
 • Kunnskap til midler som kan brukes til å forebygge en infeksjonssykdom

Gjennomføring/ faglig nivå

Nettbasert undervisning / mappekrav bestående av 7 stk innleveringer/studiebrev. Mikrobiologi inngår en del av Grunnmedisin. Studiets innhold og nivå tilsvarer studier på Norske Høyskoler.

Pensum

”Medisinsk Mikrobiologi og infeksjonssykdommer”, 4. utgave, 2013, Trygve Tjade, Fagbokforlaget. ISBN978-82-450-1497-6

Økonomi: Kursavgift: kr. 4500,- + eksamensavgift: kr. 900,-

 

Faglærer: Cand. Scient Stine Røthing

Evaluering: 7 stk mappekrav / studiebrev skal godkjennes før oppmelding til eksamen

Skriftlig eksamen 4 timer, d.23.november 2015, gradert karakter A-F

Velkommen som student på Sirius

Obs. Med forbehold for endringer

 

www.sirius-skole.no, post@sirius-skole.no