Førstehjelp

Læringsutbytte: Kunnskaper. Etter gjennomføringen av kurset kan studenten

 • gjøre rede for BLÅ – og ABC-prinsippene.
 • kjenne til riktig innsats ved drukning
 • Beskrive førstehjelpstiltak til personer med brystsmerter
 • Beskrive allergiske reaksjoner
 • Kjenne til akuttmedisinske tilstander som bevisstløshet, kramper, pusteproblemer, forgiftninger og allergiske reaksjoner
 • Kjenne til ulike typer sårskader og symptomer ved ytre og indre blødninger
 • Kjenne til observasjoner og undersøkelser ved hodetraumer
 • Kjenne til ulike typer skjelettskader
 • Kjenne til hypotermi og lokale frostskader
 • Kjenne til psykisk førstehjelp på skadestedet

Ferdigheter. Etter gjennomføring av kurset kan studenten

 • Anvende basal hjerte- lunge- redning (BHLR)
 • Anvende ryggslagsmetoden ved fremmedlegeme- obstruksjon

Pensum 

” Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehuset” Gyldendal Norsk Forlag AS 2001, siste opplag. Knutsen jr., Øistein. ISBN 82-00-42422-7, ca 200 sider.

 

Gjennomføring

 • 4 stk obligatorisk arbeidsoppgaver/studiebrev
 • Quiz, 3 stk, bruk in-log på skolens hjemmeside, innlagt godkjenningsgrad,

 

Undervisningsansvarlig: Cand. Scient Stine Røthing

 

Kontinuerlig opptak/ åpent for alle

 

Evaluering. 

 • 3 stk quiz, vurdering A – F
 • 5 timers praktisk / teoretisk kurs Røde Kors, ikke eldre enn 2 år.
 • 4 stk arbeidsoppgaver/ studiebrev, skal godkjennes før eksamen

Økonomi: Kursavgift: kr. 2500,-

Studiets faglige nivå, omfang og varighet: Faget 1.hjelp inngår som en del av Grunnmedisin. Studiets innhold og nivå tilsvarer studier på Norske Høyskoler. Samlet er omfanget Grunnmedisin tilsvarende ca. 30 studiepoeng og kan gjennomføres på 1 – 2 år.

 

www.sirius-skole.no

Obs. Med forbehold for endringer