Anatomi og fysiologi (anatomy and physiology)[/dt_sc_Box]

GRUNNMEDISIN er NNH – godkjent
Det største og grunnleggende faget er Anatomi & Fysiologi
Kursavgift kr 6500,-, kontinuerlig opptak. JULERABATT kr 1000,- frem til 15. desember 2017

GJENNOMFØRING AV STUDIET  ANATOMI og FYSIOLOGI: 

1. Web-undervisning med log – in og passord, 16 forelesninger a 50 – 60 minutter

2. Studieveiledning tilpasset forelesningene. Egen grundig  utarbeidet veiledning til hvert web – seminar

3. Kateterundervisning, oppsamling og spørsmål, 4 frivillige samlinger pr semester. 

4. Evalueringer underveis, – raske individuelle tilbakemeldinger og svar på oppgaver og quiz

5. Hjemmeeksamen

Pensum dekkes av 16 stk nett-forelesninger på Sirius sin hjemmeside / web – portal. Du hører faglærer og kan følge med på egne tegninger og modeller som brukes i studieveiledningen.
Det henvises fortløpende til læreboken Menneskekroppen, fysiologi og anatomi. Du får god tid til å notere, kan pause og gå videre når du er klar. Du  kan høre forelesningen så ofte du vil og  i den rekkefølgen du ønsker. Det er quiz, korte oppgaver  etter hver forelesning som er gode til å øve inn pensum på, noen av dem skal du levere inn, andre ikke. Det er rask og individuell tilbakemelding på alle henvendelser. Større skriftlige innleveringer er obligatorisk, her  blir du fulgt opp og får god individuell veiledning. Du kan melde deg på kurset og begynne når du ønsker og bruke den tiden du vil. Mer fleksibelt blir det ikke

 En studieveiledning  med tekst, tegninger og figurer følger deg igjennom forelesningene og pensum, den er nøyaktig tilpasser de slides som det undervises etter. Du har altså en kopi  av hvert bilde foran deg og kan notere rett inn i egen bok, – enkelt,  praktisk og fleksibelt lagt til rette for deg.                                                                          nyrene2

Læringsutbytte:
Etter å ha gjennomført kurset kan du blant annet:

 • Beskrive humane cellers oppbygning og funksjon
 • Forstå hvordan viktige organer som lunger, nyrer og leveren fungerer
 • Forstå hvor viktig hormoner er, og hvordan hormonsystemet fungerer
 • Kjenne til prinsipper for styring og kontroll av mange prosesser i kroppen
 • Beskrive oppbygning til de viktigste organer og organsystemer
 • Forstå hvordan kroppen regulerer kroppsvæskenes volum og sammensetning
 • Forstå immunsystemet og betydningen av et sterkt immunforsvar

  Evaluering:
 • Korte oppgaver. Her får du veiledning med skriftlig tilbakemelding
 • Større skriftlige oppgaver. Individuell evaluering / skriftlige tilbakemeldinger. Vurdering bestått /ikke bestått
 • 5 timer individuell skriftlig eksamen med / uten  hjelpemidler
 • Alle innleveringer må være vurdert til bestått for å kunne melde seg opp til eksamen

Pensum: Lærebok + studieveiledning: ”Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi” Universitetsforlaget, av Jan G. Bjåli, Egil Haug, m.fl. 2.utgave ca kr. 895,- ISBN:9788205348080.
Egen utarbeidet studieveiledning  kr 350,-  inneholder alle sider med tekst og figurer det undervises etter på nettet. Inneholder quiz, oppgaver og skriftlige innleveringer –  Alt i ett.. enkelt å gjennomføre.

Fagansvarlig & Undervisningsansvarlig: Cand. scient. i Biologi fra København Universitet,  Stine Røthing

Frivillige 4 stk samlinger  a 4 timer hvis nok påmeldte,  på Sirius i Haugesund:
Dato: 6, – 7. februar,  17. – 18. april 2018,  a kr 300,-  kl 17 – 21, Påmelding senest 3 uker før.

Forutsetning minst 3 deltakere.

Kursavgift: kr 6500,- Kan deles i avdrag.

Skriftlig hjemmeeksamen, individuell tilrettelegging
Eksamensavgift kr. 900,-

Påmelding eller sørsmål: post@sirius-skole.no, eller tlf 97171616

Velkommen som student på Sirius

Med forbehold for mindre endringer