Anatomi og fysiologi (anatomy and physiology)[/dt_sc_Box]

GRUNNMEDISIN er NNH – godkjent
Det største og grunnleggende faget er Anatomi & Fysiologi
Kursavgift kr 6500,-
 Avdrag kr 3300,- og 3200,- eller etter avtale

WEBPORTAL med log in og passord:
Hele pensum dekkes av 16 stk nett-forelesninger på Sirius sin hjemmeside / web – portal. Du hører faglærer og kan følge med på egne tegninger og modeller som brukes i arbeidsboken og det henvises fortløpende til læreboken Menneskekroppen, fysiologi og anatomi. Du får god tid til å notere, kan pause og gå videre når du er klar. Du  kan høre forelesningen så ofte du vil og  i den rekkefølgen du ønsker. Det er quiz, korte oppgaver  etter hver forelesning som er gode til å øve inn pensum på, noen av dem skal du levere inn, andre ikke. Større skriftlige innleveringer er obligatorisk, her  blir du fulgt opp og får god individuell veiledning. Du kan melde deg på kurset og begynne når du ønsker og bruke den tiden du vil. Mer fleksibelt blir det ikke

 En arbeidsbok følger deg igjennom forelesningene , med egne enkle figurer og tekst. der er all informasjon sammensatt og enkelt lagt til rette for deg.                                                                          nyrene2

Læringsutbytte:
Etter å ha gjennomført kurset kan du blant annet:

 • Beskrive humane cellers oppbygning og funksjon
 • Forstå hvordan viktige organer som lunger, nyrer og leveren fungerer
 • Forstå hvor viktig hormoner er, og hvordan hormonsystemet fungerer
 • Kjenne til prinsipper for styring og kontroll av mange prosesser i kroppen
 • Beskrive oppbygning til de viktigste organer og organsystemer
 • Forstå hvordan kroppen regulerer kroppsvæskenes volum og sammensetning
 • Forstå immunsystemet og betydningen av et sterkt immunforsvar

 • Evaluering:
 • Korte oppgaver. Her får du veiledning med skriftlig tilbakemelding
 • Større skriftlige oppgaver. Individuell evaluering / skriftlige tilbakemeldinger. Vurdering bestått /ikke bestått
 • 5 timer individuell skriftlig eksamen med / uten  hjelpemidler
 • Alle innleveringer må være vurdert til bestått for å kunne melde seg opp til eksamen

Pensum: Lærebok + arbeidsbok: ”Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi” Universitetsforlaget, av Jan G. Bjåli, Egil Haug, m.fl. 2.utgave ca kr. 895,- ISBN:9788205348080.
Egen arbeidsbok  kr 350,-  Arbeidsboken inneholder alle Power Point slides, quiz, oppgaver og skriftlige innleveringer –  Alt i ett.. enkelt å gjennomføre.

Fagansvarlig & Undervisningsansvarlig: Cand. scient. i Biologi fra København Universitet,  Stine Røthing

Frivillige 4 stk samlinger  a 4 timer hvis nok påmeldte,  på Sirius i Haugesund:
Dato: 12. – 13. september, 17. – 18. oktober 2017  a kr 500,-  kl 17 – 21, Påmelding senest 3 uker før.

Forutsetning minst 3 deltakere.
Skriftlig hjemmeeksamen, individuell tilrettelegging
Eksamensavgift kr. 900,-

Påmelding eller sørsmål: post@sirius-skole.no, eller tlf 97171616

Velkommen som student på Sirius

Med forbehold for mindre endringer