Sirius Naturterapeutisk Skole
Haugesund

 

MUSKELTERAPI


HAUGESUND 2013 - 2015


Praktisk-teoretisk yrkesrettet

deltidsutdanning over 2 år


NNH-godkjent


Yrkeskompetanse:

Behandling av problemer i muskel- og skjelettsystemet
2 år deltidsutdannelse til Muskelterapeut

Yrkeskompetansen er behandling av problemer i muskel- og skjelettsystemet.

Terapeutiske fag i studiet:


Muskelterapi er, som diagrammet viser, en tverrfaglig utdannelse innenfor komplementær alternativ medisin (KAM). Studiet er godkjent av NNH (Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon). En Naturterapeut vil se på sykdommer og symptomer som måten et individ kommuniserer på når noe er galt eller noe er ute av balanse.

Målet med en utdanning i muskelterapi er at terapeuten skal bli i stand til effektivt å finne, løsne og behandle restriksjoner i skjelett- og muskelsystemet som hindrer pasienten i balanse eller tilstand av best mulig helse. Som muskelterapeut vil du lære å kombinere mange forskjellige behandlingsteknikker fra Kjerne, støtte og basisfagene. Du vil lære å betrakte ethvert menneske som en unik helhet og enhver behandling blir tilrettelagt spesifikt etter den enkelte klients spesifikke behov.

Fagbeskrivelse

Grunnkurs: Helsemassasje (2 x 4 dager): Alle dager kl 09 – 17. Helsemassasje i er utviklet fra Klassisk massasje og er en manipulasjon av kroppens mykvev, muskler og bindevev, med den hensikt å normalisere deres funksjoner. Massasje virker avslappende, blod- og lymfesirkulasjon øker. Det frigis avslappende hormoner som oxytocin som kan være medvirkende til å senke angst, høyne smerteterskel, forbedre immunsystemet, senke blodtrykket og øke næringsopptaket. Nyere forskning viser at massasje er angstdempende/ medisinreduserende samt reduserer musklenes spenning/gir økt avspenning, bedrer konsentrasjon, minsker produksjonen av stresshormoner og øker generell livsglede. I kurset ligger Bindevevsmassasje som er utviklet fra Klassisk massasje og er en metode som innebærer tøyning av bindevevet i huden som igjen påvirker de autonome nervetrådene i hudområdene fortrinnsvis på bekken, rygg og bolen. Dette har videre positiv innvirkning på blodsirkulasjon til de indre organer og deres funksjoner. Refleksmekanismene refereres til ”den cutivicerale refleks”. Du lærer å jobbe med nervesystemet inkl. bindevevet som ligger mellom huden og musklene med varierende strøk.

På kurset lærer du å gi massasje med olje. Det blir undervist i de klassiske grunnleggende massasje- og arbeidsteknikkene som brukes ved oljemassasje. Du vil lære å gi en avslappende kroppsmassasje helt fra tåspissene til hårrøttene, hvor du vil kunne gi hele kroppen, inklusiv armer, ben, ansikt, hender og føtter en helt spesiell fornemmelse av dyp avslapning.En obligatorisk veiledningsdag ligger ca 3 uker etter Del 2. Det gjennomføres en mindre praktisk prøve.


Grunnkurs: KST 1-3 (3 x 4 dager):

KST 1: 4 dager, alle dager kl 09 - 17

Det undervises i:KranioSakral-systemets grunnleggende anatomi og fysiologi, knoklenes bevegelse (rytmen).  nakke, rygg og lend /bedre sirkulasjon av væskene i kroppen, hjerne- og ryggmargshinnene, for at disse skal bli elastiske og smidige, og dermed gi plass til bevegelse av bl.a. knokler, nerver og hjernen. Du vil lære forståelse av kronisk stress. Å teste om din klient har stress og hvordan du behandler det

KST 2: 4 dager

Det undervises i: Generelle teknikker for å avslappe kjeve, leddene i kraniebunnen og hodet, hjernehinnene / øker blodsirkulasjonen i, og til og fra hodet. Spesifikke teknikker for å avslappe ansiktsknoklene, tenner og kjeve, samt avspenne de områdene som har med det sosiale nervesystemet å gjøre.

KST 3: 4 dager

Det undervises i: Energiteknikker mild og effektiv måte, spesifikke teknikker f. eks i gane / i munnen, ledd som temporal - mandibular leddet, og det sosiale nervesystemet

2 obligatoriske øvedager ligger ca 3 uker gjennomført kst 3. Her repeteres hele forløpet av basisutdannelsen og det blir holdt en mindre teoretisk prøve. Det gjennomføres også en mindre praktisk prøve


Meridian- og energiteknikker: (4 dager)

Meridianlære og meridianenes muskel- og organrelasjoner, samt forskjellige behandlingsmetoder via meridianene, bl.a. akupressur. Du lærer å avbalansere spenningsnivået i hud, sener, leddbånd, muskler og knokler, som for eksempel ved en forstuet fot. Det undervises i Tensegrity, som inneholder noen spesifikke, lette og effektive former for energimassasje-teknikker, og lære å teste hvor i kroppen den primære ubalansen sitter.


Spesifikke behandlingskurs:

Alle relevante knokler og muskler blir gjennomgått med hefte, utspring, funksjon, hvilke nerver som innerverer musklene, hvilken meridianbane som påvirker muskelen og hvor triggerpunktene til avslapping eller aktivering av muskelen er.


Behandling av nakke, rygg, skuldre & armer: (2 x 4 dager)

Etter kurset kan du behandle de fleste oppgaver med hodepine, smerter i nakke, skuldre og armer, f.eks. nakkesleng, frossen skulder og tennisalbue.


Behandling av rygg, lend, bekken og ben: (2 x 4 dager)

Avbalansere hele ryggen, forbedre bevegelsen og lindre de fleste problemer med stivhet eller smerte i kroppen. Spesifikke lidelser som f.eks. bekkenløsning, bekkenlåsning, isjias eller vondt i ryggen.


Behandling av kjeve og kjeveledd: (4 dager)

Det undervises i å kombinere KranioSakral-teknikkene med avspenning av musklene i og omkring munnen, som har med kjevens funksjon å gjøre (i ansiktet, på halsen og på hodet). Problemer som skjæring av tenner, snorking og hodepine som stammer fra kjeveleddene og/eller fra tennene.


VEKSfag: (2 x 3 dager)

Vitenskapsteori, etikk & moral, Kommunikasjon, samhandling og samfunn. Faget skal sikre at studentene innehar kunnskaper, innsikt og handlinger slik at de kan drive en forsvarlig fagutøvelse av muskelterapiterapi i forhold til enkeltmennesker og grupper de har til behandling og i forhold til samfunn og myndigheter.


Klinisk Praksis: (10 dager)

Det gjennomføres en praksisperiode på 10 dager, delt i 2 +4 + 4 dager. Praksis er obligatorisk og viktig for å nå skolens målsettinger for utdanningen. Praksis gir muligheten til å se hvordan teori og praksis henger sammen, og hvordan alt henger sammen med alt. Rammer for praksis innebærer: Faglig forsvarlighet, yrkesetisk fundament og gjeldende lovverk, Pasientsikkerhet og dokumentasjon.


Oppsummering og oppgaveseminar/ fordypningsoppgaven (4 dager)

Sammenfatning/oppsummering av utdannelsen og seminar vedr. skriving av fordypningsoppgaven ca 3-4 mnd før eksamen.


Egeninnsats og journalføring

Det er en forutsetning at du jobber med både det teoretiske og praktiske lærestoffet. Hvert kurs begynner med en grundig repetisjon av det foregående kursinnholdet. Det er viktig å øve /praktisere det nye du lærer fortløpende. Det utleveres protokoller som veiledning til klienter hjemme. Samlet skal det avleveres 75 studentjournaler i løpet av studiet.


Kriterier for godkjenning av studentbehandlingsjournaler:

•Utfyllende behandlingsoversikt i relasjon til pågjeldende videregående kurs.

•Relevant målsetting og strategi for behandling.


Alle studenter har sin egen studentloggbok som viser til dager på skolen, øvedager samt prøver/eksamen. Den viser også hvor mange og på hvilke dager studentjournaler skal innleveres, med mer.


Avsluttende muntlig eksamen i Muskelterapi

For å kunne gå opp til avsluttende eksamen i Muskelterapi skal følgende være gjennomført, godkjent og bestått:

•Bestått prøver i Helsemassasje og KST 1-3 og gjennomført alle kurs/fag i utdannelsen

•Bestått Klinisk praksis

•Bestått eksamensoppgave


Obligatoriske fag: Grunnmedisin og VEKSfag


Avsluttende Vitnemål utleveres når muntlig eksamen samt alle obligatoriske fag er bestått.


Økonomi/ finansiering

VIKTIG: Studiet er selvfinansiert - med veiledende nedenstående kostnad. Det faktureres enten en gang i semesteret eller i forb. med hvert kurs.

Studiet i Muskelterapi: kr 64.000,-: Dette omfatter 408 timer undervisning i terapifag inkl 3 veiledningsdager og eksamensseminar & fordypningsoppgaven.

I tillegg obligatorisk: Praktiske prøver i Helsemassasje og KST- basis, Klinisk praksisperiode på 10 dager samt Avsluttende eksamen i Muskelterapi, veiledning /eksamensforberedelse og gjennomføring av eksamen inkl. sensur. Se vedlegg økonomi.


Kostnad til obligatoriske fag Muskelterapi:

•Grunnmedisin: kr 24.000,- Se egen brosjyre. Pensum / lærebøker ca kr 2500,-


•VEKS-fag (Vitenskapslære, etikk, kommunikasjon og samfunnslære): 2x kr. 3650,-

Pensum: Lærebok i VEKSfag


For medlemskap i NNH & godkjent Naturmedisinsk Muskelterapeut, kreves ytterligere:

•Visceral Release & Organmassasje, 2x 4 dager kr. 9900,- På Sirius.


•Naturmedisinsk grunnstudium 110 timer. F.eks Tunsberg medisinske skole, ca kr 8000,-


Alle priser: Med forbehold for mindre endringer


Velkommen som student på SiriusSe: www.sirius-skole.no, post@sirius-skole.no Tlf 97171616Muskelterapi 2013 – 2015

Oversikt terapeutiske fag / timeantall og kostnad

___________________________________________________

Grunnkurs: Helsemassasje: 2 x 4 dager64 timerKostnad kr. 9900,-

Grunnkurs: KST I – III: 3 x 4 dager96 timerKostnad kr 14.850,-

Rep/ klinisk trening massasje og KST24 timerKostnad kr 3650,-

Meridianlære & energiteknikker: 4 dager32 timerKostnad kr. 4950,-

Nakke, skuldre og armer: 2 x 4 dager64 timerKostnad kr. 9900,-

Rygg, ben og bekken: 2 x 4 dager64 timerKostnad kr 9900,-

Kjeve / kjeveledd: 4 dager32 timerKostnad kr. 4950,-

Eksamensseminar / fordypningsoppgave32 timerKostnad kr. 4950,-

Undervisningterapeutiske fag408 timerKostnad Kr. 64.000,-

Klinisk Praksis80 timerKostnad kr. 12.500,-

Praktisk prøve massasje kr 1250,- + Praktisk prøve KST kr. 1250,-

Avsluttende eksamen: juni 2015: Skriftlig veiledning vedr fordypningsoppgaven, Vurdering av eksamensoppgaven, muntlig eksamen, sensor etc kr 6900,-

Obligatorisk fag:

VEKSfag, 2 x 3 dager 50 timerKostnad kr. 7500,-Grunnmedisin300 timerKostnad kr 24.000,-

For opptak i NNH, trengs ytterligere visceral release og Naturmedisin. Se studieplanen.

For mer info: www.sirius-skole.no , post@sirius-skole.no, tlf. 97171616

Med forbehold for mindre endringerrev. 18. April.2013